Szef BBN w Hiszpanii rozmawiał o NATO i polityce obronnej UE - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

13.04.2018

Szef BBN w Hiszpanii rozmawiał o NATO i polityce obronnej UE

Przygotowania do szczytu NATO, komplementarność działań podejmowanych przez sojusz i UE w sprawach obronności, utrzymanie jedności i więzi transatlantyckich to kwestie, na które zwrócił uwagę szef BBN minister Paweł Soloch podczas swojej wizyty w Hiszpanii.

Szef BBN przebywał w Hiszpanii w dniach 11-13 kwietnia; spotkał się z przedstawicielami ministerstw spraw zagranicznych i obrony, Hiszpańskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Złożył także wizytę w połączonym centrum operacji powietrznych (CAOC) oraz w Europejskim Centrum Satelitarnym (EU SATCEN) w Torrejón.

"Było to jedno ze spotkań związanych ze zbliżającym się szczytem NATO. Mówimy o południowej flance NATO, a jak wielokrotnie deklarował prezydent, tego typu kontakty służą budowaniu oglądu 360 stopni - utrzymania sojuszniczej wobec różnych zagrożeń ze wszystkich kierunków" - powiedział w piątek P. Soloch PAP.

Za oczywiste uznał, że "Hiszpania ma inną wrażliwość, skupioną bardziej na południu". "Choć wobec wydarzeń w Katalonii, gdzie mówi się o udziale Rosjan w wojnie informacyjnej, punkt widzenia Hiszpanów na rolę Rosji zmienia się" - zauważył szef BBN.

Zwrócił uwagę na podobieństwa między Polską i Hiszpanią: "Gramy w podobnej lidze pod względem potencjałów, jesteśmy na dwóch krańcach kontynentu".

Soloch przypomniał, że hiszpańska kompania wchodzi w skład wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO na Łotwie, gdzie służą też żołnierze z Polski; Hiszpania ma też swojego oficera w tworzonym dowództwie dywizji Północ-Wschód w Elblągu.

Podkreślił, że Polska jest zaangażowana w międzynarodowe działania na południu, m.in. przez misje w Iraku, Kuwejcie i działania w ramach agencji Frontex w tamtym regionie.

"Zyskujemy wrażliwość na zagrożenia z południa. Oczekujemy zrozumienia i wsparcia dla decyzji, które mają zapaść na tegorocznym szczycie NATO, dotyczących wzmocnienia struktur dowodzenia, szybszego podejmowania decyzji i pewnego automatyzmu, zwłaszcza wobec zagrożeń ze strony Rosji" – powiedział Soloch.

"Przestrzegaliśmy przed fragmentaryzacją polityki europejskiej. Przedstawiliśmy naszą wizję podkreślając, że niewskazany byłby podział zadań między NATO a UE, w którym sojusz odpowiadałby za 'ciężkie' bezpieczeństwo, przygotowywał się na tradycyjne, pełnoskalowe konflikty i skupiał na zagrożeniach ze wschodu, a Unia w ramach PESCO skupiała się na kierunku południowym i zagrożeniach asymetrycznych" – powiedział szef BBN.

"Mimo różnic zdań była zgoda, że organizacje powinny być komplementarne. Jednym z warunków naszego udziału w mechanizmie PESCO jest, by nie rozbijać jedności i wspólnego postrzegania zagrożeń. Dostrzegamy południowy wymiar NATO, zarazem wskazujemy na konieczność utrzymania jedności i więzi transatlantyckich" – dodał.

W trakcie poprzednich wizyt szef BBN odwiedził Naczelne Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie, (SHAPE), Dowództwo Sił Sojuszniczych ds. Transformacji (ACT), dowództwa połączonych sił w Brunssum i Neapolu oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy. W marcu złożył wizytę w Norwegii, gdzie spotkał się z przedstawicielami MSZ i MON tego kraju.

 

Źrodło: PAP