Lekcja o bezpieczeństwie dla licealistów z Łaszczowa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

13.04.2018

Lekcja o bezpieczeństwie dla licealistów z Łaszczowa

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie (woj. lubelskie, pow. tomaszowski) odwiedzili dziś Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Z uczniami spotkał się minister Dariusz Gwizdała zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W Biurze gościli uczniowie klas I-III o profilu „Bezpieczeństwo Narodowe”. Głównym celem wizyty było przedstawienie roli Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych, zadań i zasad funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz zaznajomienie z tematyką bezpieczeństwa na poziomie państwa.

Przed pobytem w Biurze, uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki, poznając jego historię oraz rolę Prezydenta RP, jako konstytucyjnie najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Po wizycie w BBN uczniowie odwiedzili Dowództwo Garnizonu Warszawa, poznając jego rolę i zadania. Mieli możliwość złożenia wiązanki kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie złożyli wizytę w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

***

Informacja o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Szkoła została założono w 1998 r., natomiast klasy mundurowe utworzono w roku szkolnym 2005/06. Szkoła kształci w dwóch profilach mundurowych: „Straż Graniczna” (trzecia klasa) i „Bezpieczeństwo Narodowe” (pierwsza i druga klasa). Klasy mundurowe składają się średnio z 20 uczniów.

Szkoła podpisała następujące porozumienia dotyczące współpracy z 2 Hrubieszowskim Pułkem Rozpoznawczym; Akademia Sztuki Wojennej oraz Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.

Uczniowie z klas mundurowych biorą udział w zawodach musztry paradnej (eliminacje wojewódzkie – II, III miejsca); w zawodach z zakresu pierwszej pomocy (I miejsce – 2013r., 2017 – II miejsce, zawody powiatowe); przeglądach piosenki turystycznej i poezji śpiewanej (Stachuriada, konkurs piosenki anglojęzycznej, konkurs piosenki francuskiej).

Szkoła jest zaangażowana w uroczystości patriotyczno-religijne m.in. bitwy pod Wytycznem; organizację wraz ze służbami mundurowymi akcji: „Moja krew – Moja Ojczyzna”; akcje charytatywne: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” (akcja ogólnopolska), „Pomoc dla seniora” (akcja lokalna); współpracuje z lubelskim oddziałem IPN (wystawy, warsztaty).

***

Patron Szkoły

Stanisław Kostka Starowieyski herbu Biberstein – (ur. 11 maja 1895 w Ustrobnej koło Krosna, zm. 13 kwietnia 1941 w KL Dachau) – kapitan rezerwy artylerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej 1918-1920, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. ziemianin z Łaszczowa, działacz Akcji Katolickiej, społeczny i charytatywny, szambelan papieski. Więzień i ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Stanisław Kostka Starowieyski zmarł skatowany w szpitalu obozowym przez sadystycznego austriackiego kapo Jozefa Heidena, po spowiedzi u księdza Maja i Komunii św. w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną 13 kwietnia 1941 w wieku 46 lat. Urna z jego prochami została przesłana rodzinie przez władze obozu, po czym pochowana w grobowcu rodzinnym w Łabuniach. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 13 czerwca 1999 w Warszawie w grupie 108 błogosławionych męczenników.