Wizyta w BBN byłego dowódcy Armii USA w Europie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

11.05.2018

Wizyta w BBN byłego dowódcy Armii USA w Europie

10 maja br. Szef BBN Paweł Soloch przyjął prezesa think-tanku CEPA Petera Dorana oraz byłego dowódcę Armii USA w Europie generała Fredericka Bena Hodgesa. Tematem rozmowy były m.in. perspektywy dalszego wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Przesmyku Suwalskiego.

Leżące między Okręgiem Kaliningradzkim a Białorusią pogranicze Polski i Litwy jest jednym z najbardziej wrażliwych elementów systemu obronnego NATO. Omówiono dotychczasowe działania prowadzone zarówno w wymiarze sojuszniczym - m.in. rozmieszczenie batalionów wysuniętej obecności (eFP) w Polsce i Państwach Bałtyckich - oraz dwustronnym - wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce oraz intensyfikację wspólnych ćwiczeń wojskowych. Gen. Hodges podkreślił znaczenie zaplanowanych na czerwiec br. ćwiczeń Saber Strike, podczas których zostanie przećwiczony m.in. przerzut znacznych sił wojskowych z ciężkim sprzętem przez terytorium Polski na Litwę. Zagadnienie usprawnienia mobilności wojskowej nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Od zagadnień logistycznych zależy bowiem szybkość sojuszniczego wzmocnienia w razie zagrożenia.

Think-tank CEPA (Center for European Policy Analysis) to ceniony amerykański ośrodek analityczny koncentrujący się na sprawach bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie prowadzi on m.in. studium nt. obrony Przesmyku Suwalskiego.