Spotkanie z ekspertami Instytutu Kościuszki poświęcone koncepcji Cyfrowego Trójmorza - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

09.05.2018

Spotkanie z ekspertami Instytutu Kościuszki poświęcone koncepcji Cyfrowego Trójmorza

9 maja br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się organizowane wspólnie z Instytutem Kościuszki spotkanie poświęcone omówieniu koncepcji Cyfrowego Trójmorza (Digital 3Seas). Celem tej idei jest wzmocnienie współpracy regionalnej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej integracji obszaru Trójmorza.

W spotkaniu uczestniczyli zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała, prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa, szef NCK Jerzy Surma, dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki, a także eksperci reprezentujący wybrane resorty oraz Instytut Kościuszki.

Dodanie do obecnych obszarów współpracy (energetyka, transport) także projektów związanych z najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi ma szansę wzmocnić politycznie znaczenie Inicjatywy Trójmorza, a także realnie poprawić atrakcyjność gospodarczą całego regionu.

Prezentując założenia koncepcji prezes Instytutu Kościuszki I. Albrycht wskazała na konieczność rozbudowania Inicjatywy Trójmorza o elementy infrastruktury teleinformatycznej – „cyfrowe autostrady” (światłowody, sieć 5G), „wyspy danych” (centra przetwarzania danych), przedsięwzięcia wzmacniające cyberbezpieczeństwo oraz projekty biznesowe podnoszące konkurencyjność państw Trójmorza w warunkach cyfrowej gospodarki.

Obecnie Instytut Kościuszki prowadzi konsultacje z krajowymi i zagranicznymi partnerami reprezentującymi sektor publiczny, prywatny oraz pozarządowy, zachęcając ich do wsparcia koncepcji Digital 3Seas, wpisującej się w priorytetową dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy Inicjatywy Trójmorza.