Polsko-szwedzkie spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

04.06.2018

Polsko-szwedzkie spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa

Polityka energetyczna w kontekście bezpieczeństwa Polski i Szwecji, współpraca obronna w UE, jedność NATO – to kwestie poruszone podczas pierwszego polsko-szwedzkiego okrągłego stołu na temat polityki bezpieczeństwa, w którym wziął udział prezydent Andrzej Duda.

Jak powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch, prezydent, inaugurując dwudniowe obrady, zakończone we wtorek w Belwederze, "w mocnych słowach mówił o agresywnej polityce Rosji, w tym także kwestii gazociągu Nord Stream 2, która jest związana zarówno z bezpieczeństwem Polski, jak i Szwecji".

"Prezydent wprost ocenił ten projekt jako instrument destabilizacji naszej części Europy. Jego realizacja prowadziłaby wprost do hegemonii rosyjskiego Gazpromu jako dostawcy gazu w Europie. To, że stanowisko UE w tej sprawie nie jest jednoznaczne, ogromnie zdumiewa" – podkreślił Soloch.

Jednym z tematów był mechanizm stałej współpracy obronnej krajów Unii Europejskiej (PESCO). Jak mówił szef BBN, "prezydent zaznaczył również, że jest wielkim zwolennikiem członkostwa Polski w PESCO oraz wzmacniania europejskiej polityki bezpieczeństwa, jednak pod warunkiem, że będzie się to odbywało w pełnej synchronizacji z członkostwem w NATO". Dodał, że prezydent podkreślił, iż "budowanie europejskich struktur bezpieczeństwa ma być wsparciem dla NATO, a nie konkurencją".

"Prezydent mówił też o priorytetach związanych ze szczytem NATO. Zaznaczył, że szczególnie liczy na to, że szczyt potwierdzi jedność Sojuszu, co jest istotne wobec pojawiających się rozdźwięków między USA a niektórymi państwami europejskimi. Prezydent akcentował, że taki przekaz na szczycie jest bardzo potrzebny i powinien on płynąć zarówno ze strony USA, jak i państw europejskich" – powiedział szef BBN.

Zwrócił uwagę, że w wystąpieniu prezydenta "pojawił się także temat wspierania partnerstw NATO z Gruzją oraz z Ukrainą". "Prezydent przeciwstawił się pojawiającym się w niektórych kręgach głosom, jakoby wspieranie tych państw miałoby być prowokowaniem Rosji" – dodał.

Spotkanie zorganizowały BBN oraz Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji oraz think tanków z Polski oraz Szwecji.

Poszczególne sesje dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w regionie, zagrożeń o charakterze hybrydowym i pozamilitarnym, współpracy w ramach NATO, w tym dalszego rozwoju partnerskiej współpracy Szwecji z NATO oraz wzmacniania europejskiej polityki obronnej.

Źródło: PAP