AKREDYTACJE: Prezydent mianuje Szefa Sztabu Generalnego WP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

29.06.2018

AKREDYTACJE: Prezydent mianuje Szefa Sztabu Generalnego WP

2 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz akt mianowania na stopień generała broni gen. dyw. Rajmundowi Andrzejczakowi.

Prezydent wręczy także akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu Szefowi Sztabu Generalnego WP generałowi Leszkowi Surawskiemu. Gen. L. Surawski zostanie również odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W czasie uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób posiadających okresowe akredytacje prasowe KPRP oraz dla osób akredytowanych. Wnioski akredytacyjne przyjmowane są do 30 czerwca br. (sobota) do godz. 9.00 na stronie: www.bbn.gov.pl/akredytacje.

Wejście akredytowanych dziennikarzy przez biuro przepustek Pałacu Prezydenckiego w godz. 12.20 – 12.40. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 11.00. Informacji nt. wydarzenia udziela rzecznik prasowy BBN Marcin Skowron, tel. 721 800 943, e-mail: rzecznik@bbn.gov.pl.