Zmiana na stanowisku „Pierwszego Żołnierza RP” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

02.07.2018

Zmiana na stanowisku „Pierwszego Żołnierza RP”

Nowym Szefem Sztabu Generalnego Prezydent RP mianował gen. Rajmunda Andrzejczaka. Ustępującego z tego stanowiska gen. Leszka Surawskiego Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Komandorskim OOP. Jednocześnie Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował gen. dyw. Andrzejczaka na stopień generała broni. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

- W perspektywie najbliższych kilku miesięcy będzie wdrażany nowy system kierowania i dowodzenia polską armią - przypomniał Andrzej Duda. Wśród innych priorytetów wymienił modernizację armii i podkreślił, że chce, aby fundusze przeznaczane na ten cel przełożyły się na jak najlepsze zrealizowanie tego zadania. Zaznaczył, że liczy na dobrą współprace szefa SGWP z ministrem obrony narodowej w zakresie dalszego rozwoju wojsk obrony terytorialnej.

 

Zobacz także: Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego WP

 

Dziękując dotychczasowemu szefowi SGWP gen. Leszkowi Surawskiemu Prezydent podkreślił, że realizował on swoje zadania znakomicie.

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP

 

Decyzja dotycząca zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP zapadła w wyniku konsultacji Prezydenta RP z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami.  

Obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP przebiegają w sposób planowy, po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

 

Źródło: Prezydent.pl