Spotkanie z doradcą Dowódcy Sił Morskich NATO - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

09.08.2018

Spotkanie z doradcą Dowódcy Sił Morskich NATO

W czwartek 9 sierpnia br. zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Dariusz Gwizdała przyjął prof. Jamesa Henry’ego Bergerona, doradcę ds. politycznych Dowódcy Sił Morskich NATO (MARCOM - Allied Maritime Command).

Spotkanie w formie lunchu roboczego odbyło się w Belwederze. W rozmowach uczestniczyli: szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak, dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowództwa Komponentu Morskiego  kontradm. Krzysztof Jaworski i dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski.

Prof. J. Bergeron złożył wizytę w Polsce na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. broni Sławomira Wojciechowskiego. Jej głównym celem były konsultacje na temat inicjatyw NATO w zakresie wzmocnienia sojuszniczych zdolności w obszarze bezpieczeństwa morskiego oraz możliwości zaangażowania się Polski w te działania.

Wśród najważniejszych wymieniono Inicjatywę Gotowości NATO, potocznie nazywaną „4x30”, której morski aspekt czyli konieczność wydzielenia na potrzeby Sojuszu 30 okrętów bojowych, gotowych do działania w ciągu 30 dni będzie obligowała także Polskę do włączenia się w zabezpieczenie sił i środków na potrzeby realizacji tej koncepcji.

W trakcie spotkania poruszono kwestię zmiany postrzegania środowiska morskiego w Sojuszu Północnoatlantyckim, które wobec militaryzacji niektórych akwenów, może stać się miejscem występowania międzynarodowych kryzysów i ewentualnych konfliktów. Omówiono potencjalne zagrożenia i wyzwania, zwłaszcza w obszarze dostaw strategicznych surowców i wymiany handlowej, prowadzonej drogą morską, na które NATO powinno znaleźć właściwe odpowiedzi.

Prof. J. Bergeron zwrócił uwagę, że wobec wyżej wymienionych zjawisk, Sojusz Północnoatlantycki potrzebuje i docenia każdy wkład w budowanie wspólnego potencjału morskiego. Pożądane są zwłaszcza zdolności do tworzenia przewagi strategicznej na kluczowych akwenach, udział w stałych zespołach sił morskich NATO (SNMG 1 i 2 oraz SNMCMG 1 i 2), jak również demonstrowanie solidarności sojuszniczej poprzez zaangażowanie w operacje morskie, które mogą być realizowane na wszystkich flankach Sojuszu. Kluczowe w tym względzie jest także osiągnięcie wysokiego poziomu interoperacyjności sił morskich NATO, osiąganej poprzez udział we wspólnych ćwiczeniach, także o charakterze strategicznym, rozwój współpracy w dziedzinie komunikacji, czy wspólne postrzegane interesów morskich.

Doradca dowódcy MARCOM ocenił, że wskazane w Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP kierunki rozwoju Marynarki Wojennej, w tym zwłaszcza wyposażanie jej w wielozadaniowe jednostki nawodne, byłyby zbieżne z tendencjami przyjętymi obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Pozwoliłoby także na realizację zadań zarówno w wymiarze narodowym, jak i sojuszniczym, zwłaszcza, że kluczowy dla Polski akwen – Morze Bałtyckie postrzegane jest jako jeden zintegrowany węzeł strategiczny wraz z Morzem Północnymi i północną częścią Atlantyku, wymagający nie tylko wspólnych działań, ale także wspólnego zrozumienia dla morskich zagrożeń, wyzwań, szans i korzyści.