Prezydent RP: Cyfrowe zagrożenia na liście kluczowych problemów - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

08.10.2018

Prezydent RP: Cyfrowe zagrożenia na liście kluczowych problemów

W świecie XXI wieku zagrożenia związane z szeroko rozumianymi technologiami cyfrowymi zapisują się na liście kluczowych problemów – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec rozpoczętego w poniedziałek w Krakowie.

PRZECZYTAJ LIST PREZYDENTA NA IV EUROPEJSKIE FORUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA CYBERSEC

Trwające dwa dni wydarzenie poświęcone jest strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Forum stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego i gromadzi uznanych w świecie ekspertów zajmujący się tą tematyką.

Prezydent Duda w liście do uczestników konferencji ocenił, że ostatnie 12 miesięcy to czas wyjątkowo owocny dla umacniania cyberbezpieczeństwa w kraju i Europie, w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy NIS (nowe przepisy maja wzmocnić ochronę państw członkowskich Unii Europejskiej przed cyberatakami – PAP).

„W Polsce przyjęliśmy krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa, od ponad dwóch miesięcy te kwestie reguluje specjalna ustawa” - przypomniał prezydent i zaznaczył, że obecnie potrzebujemy sprawnej implementacji nowych przepisów.

„W świecie XXI wieku zagrożenia związane z szeroko rozumianymi technologiami cyfrowymi zapisują się na liście kluczowych problemów. Niezbędne jest więc nie tylko zapewnienie koordynacji działań państwa w tej sferze, ale również opracowanie kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa tworzącej skuteczne mechanizmy obrony” - zauważył Duda w liście odczytanym przez Bogusława Cichonia, dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jesteśmy świadomi – napisał prezydent w liście - że cyberbezpieczeństwo zależy od wielu czynników. „Nie uda się go osiągnąć bez zdolnych informatyków, nowoczesnego sprzętu, dobrego oprogramowania, czy wreszcie wysokich nakładów na badania i rozwój” - zauważył i dodał, że równie istotna jest także odpowiednia edukacja, ciągłe podnoszenie świadomości społecznej oraz współpraca międzynarodowa w wielu wymiarach.

„Stanowi to istotne wyzwanie dla instytucji będących częścią krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wymiana informacji o podatnościach, zagrożeniach i atakach staje się standardem, coraz częściej organizowane są międzynarodowe ćwiczenia mające na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie najlepszych praktyk” - ocenił prezydent Duda, wyrażając zadowolenie, że wymiana zagraniczna staje się także domeną sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz stałym elementem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak przypomniał prezydent, formuła środkowoeuropejskiego partnerstwa w postaci inicjatywy Trójmorza, w której szczycie w Bukareszcie niedawno uczestniczył, w ciągu trzech lat od inauguracji zaowocowała wieloma konkretnymi projektami, została ona także doceniona na forum międzynarodowym.

„Myśląc o Trójmorzu najczęściej skupiamy się na kwestiach infrastruktury drogowej, kolejowej czy energetycznej. Trzeba jednak pamiętać, że rozwój sektora cyfrowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także towarzyszące temu projekty od początku były jednym z obszarów strategicznych tej inicjatywy” - przypomniał prezydent.

Włączenie do tego obszaru telekomunikacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa – zauważył Andrzej Duda - w istotny sposób przyczynia się do budowy bezpiecznego i konkurencyjnego środowiska gospodarczego w naszym regionie.

"Chcemy i mamy szansę stać się liderem innowacyjnej cyfrowej gospodarki, opartej na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Dostrzegamy potencjał w technologiach łączności 5G, sztucznej inteligencji, blockchain, big data, a dzięki zdolnym ekspertom i kapitałowi ludzkiemu jesteśmy w stanie go wykorzystać” - ocenił prezydent.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że dyskusje podczas tegorocznego forum Cybersec zainspirują jego uczestników do wypracowania i wdrażania nowatorskich projektów służących rozwojowi gospodarczemu i bezpieczeństwu nas wszystkich.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski ocenił podczas konferencji, że tworzenie infrastruktury cyfrowej i podejmowanie działań z tym związanych doskonale wpisują się w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Jak zauważył, wszystkie państwa deklarujące przystąpienie do Trójmorza to członkowie Unii Europejskiej, co pozwala na wykorzystanie środków i kooperację cyfrową w ramach programów „Łącząc Europę” (CEF) i DigitalEurope. „Obecnie znajdujemy się na takim etapie, na którym należy zaplanować precyzyjnie dalsze kroki” - dodał.

„Musimy się, jako państwa członkowskie przygotować od tego, żeby zgłosić razem projekty infrastrukturalne. Cyfrowe autostrady są tego najlepszym przykładem” - ocenił i przypomniał, że Polska podpisała już list intencyjny z Litwą dotyczący tworzenia infrastruktury w ramach cyfrowych autostrad przy okazji budowy międzynarodowej trasy Via Baltica.

„Cyfrowe autostrady to jedno, drugie to co mają przenosić, czyli dane. Jesteśmy po osiągnięciu bardzo ważnego kroku, jakim jest rozporządzenie o swobodnym przepływie danych. Polska była jednym z inicjatorów tego projektu. Te dwa elementy są bardzo ważne, z jednej strony infrastruktura, z drugiej potrzebne są dane, które będą gospodarkę napędzać” - zaznaczył Zagórski.

Zdaniem ministra cyfryzacji ważną inicjatywą są także tzw. huby innowacji, które powinny powstawać w ramach partnerstwa Trójmorza. Będą one skoncentrowane – zapowiedział - na wielu zagadnieniach, ale jednym z ważniejszych elementów tej współpracy winno być cyberbezpieczeństwo.

„Tu jest potrzebna kooperacja, bo jako Europa musimy wzmocnić współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa, bo tylko w ścisłej kooperacji państw unijnych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa możliwe jest wzmocnienie naszych możliwości obronnych” - dodał minister.

Podczas IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec wręczono nagrodę European CYBERSEC Award. Otrzymała ją Melissa Hathaway, b. doradczyni prezydentów George’a W. Busha i Baracka Obamy ds. cyberbezpieczeństwa. Organizatorem Forum Cybersec jest Instytut Kościuszki.(PAP)

 

autor: Rafał Grzyb