„Szef Sztabu Generalnego staje się pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

21.12.2018

„Szef Sztabu Generalnego staje się pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej”

Prezydent RP Andrzej Duda wziął w piątek udział w uroczystym apelu w związku z wejściem w życie nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Zmiany zakładają, że Szef Sztabu Generalnego WP jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

Szefowi Sztabu Generalnego podlegają Dowódcy: Generalny i Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

– Potrzebny jest dowódca, potrzebny jest głównodowodzący. Właśnie w tej chwili, dokładnie od 23 grudnia, wejdzie w życie pierwsza część reformy systemu kierowania i dowodzenia, którą nazywamy umownie i potocznie małym SKiD-em – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP.

– Wielka odpowiedzialność, ale i wielki zaszczyt być Szefem Sztabu Generalnego w takiej właśnie postaci dowódczej. Gratuluję tego i cieszę się, że tę odpowiedzialność Pan na siebie przyjął, jestem przekonany, że Pan temu niezwykle ważnemu, a i wielkiemu zadaniu podoła – zwrócił się Prezydent do gen. broni Rajmunda Andrzejczaka.

– Życzę wszystkim, abyśmy tę ważną i niezwykle potrzebną reformę, jaką jest zmiana systemu kierowania i dowodzenia, w sposób sprawny, bardzo dobry i ostateczny przeprowadzili – podkreślił Andrzej Duda.

Złożył też życzenia żołnierzom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  W uroczystym apelu uczestniczyli również Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Z dniem wejścia w życie „małego SKiD”, system dowodzenia staje się czytelny, hierarchiczny, z jasno określonymi kompetencjami i zakresem odpowiedzialności. Skonsolidowanie funkcji planowania, przygotowania, użycia i zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP pozwoli na racjonalne wykorzystanie ich potencjału. Struktury organizacyjne na czas pokoju mają być maksymalnie zbliżone do tych przygotowanych na czas wojny. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego od dzisiaj jest najważniejszym dowódcą w siłach zbrojnych.

Główną ideą zmian jest przywrócenie jednoosobowej odpowiedzialności za dowodzenie siłami zbrojnymi. Przepisy zakładają, że na czele armii stanie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a podlegać mu będą dowódcy: generalny i operacyjny.

W bezpośrednie podporządkowanie Sztabu Generalnego WP wejdzie też szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do dziś podległy Dowództwu Generalnemu RSZ.

Źródło: prezydent.pl