NATOWeek | Odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

07.03.2019

NATOWeek | Odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych

- Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślał Prezydent RP podczas odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP. Odprawa wpisuje się w obchody 20-lecia Polski w NATO.

Andrzej Duda podkreślał militarny wkład Polski w rozwój Sojuszu, jak również w bezpieczeństwo i budowę stabilności w naszym regionie i na świecie. Prezydent, nawiązując do swoich wizyt m.in. w jednostkach w Żaganiu, Orzyszu, powiedział, że były one dla niego okazją, by przekonać się o tym, że Polska staje coraz istotniejszym hubem obecności wojskowej NATO i USA w naszym regionie. - Postrzegamy tę rolę nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa całej flanki wschodniej i basenu Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie - także i całej Europy – akcentował.

Jak dodał, odprawa jest także okazją do podziękowania polskim żołnierzom za ich codzienną służbę –  zarówno tu, w kraju, jak i za granicą, służbę ofiarną, wymagającą wielu wyrzeczeń, ale też przynoszącą dużo satysfakcji.

Czwartkowa, doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna, która wpisuje się w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, rozpoczęła się od uroczystego podniesienia flagi państwowej i flagi NATO na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Po raz pierwszy w historii odprawa odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

 

 

- Jako Prezydent Rzeczypospolitej wraz z rządem angażujemy się w działania zwiększające zewnętrzne gwarancje naszego bezpieczeństwa – podkreślał Andrzej Duda. Zaznaczył również, że mając na uwadze potrzebę rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych w dalszym ciągu zamierza zabiegać o sukcesywne zwiększanie wydatków obronnych. - Na mój wniosek rząd przygotował projekt ustawy zwiększającej budżet obronny do poziomu 2,5 proc. PKB do roku 2030. Mając na uwadze założenia obecnego planu modernizacji technicznej i potrzeby Sił Zbrojnych, podtrzymuję swój postulat, aby ten poziom osiągnąć już w 2024 r. Mam nadzieję, że będzie to możliwe – oświadczył.

Prezydent przypomniał, że pamiętając o weteranach, wyszedł z inicjatywą, aby uczestnicy misji zagranicznych, którzy wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami kraju, ale jednorazowy czas ich trwania nie przekraczał 60 dni, także mogli ubiegać się o status weterana.
 

  • Wspólna konferencja Prezydenta RP,  ministra obrony Mariusza Błaszczaka oraz Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka

- Nie jest absolutnie w naszym interesie, aby powstawała jakaś europejska konkurencja wobec NATO, absolutnie nie, wręcz przeciwnie – mówił Prezydent.  Zaznaczył, że wszystko, co robi się w ramach UE pod względem bezpieczeństwa militarnego powinno się równocześnie robić w ramach NATO. - Bardzo ważne jest to, żeby wszystkie te działania, w które my na poziomie UE się włączamy były działaniami komplementarnymi wobec działań Sojuszu Północnoatlantyckiego – akcentował.

Prezydent poinformował też, że w czasie odprawy przekazał cele dotyczące przyszłości polskiej armii. Podkreślił, że należy zmierzać do przyspieszenia procesu zwiększania wydatków na obronność, aby do 2024 r. osiągnąć poziom 2,5 proc. PKB.
- Dzisiaj potrzeby polskiego wojska jeżeli chodzi o modernizację techniczną i uzupełnienie stanu osobowego są ogromne – ocenił, dodając, że te działania są oczywiście są podejmowane, ale konieczne są następne.

Prezydent relacjonował, że podczas odprawy poruszono także temat zakupów dla polskiej armii. Zaznaczył, że gorąco popiera program HARPIA, który zakłada zakup wielozadaniowych myśliwców piątej generacji.
- To jest bardzo ważne. Wszyscy wiemy, jakie wydarzenia miały miejsce w ostatnim czasie. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że nowoczesne, nowe samoloty są nam potrzebne. Powinniśmy się pozbyć poradzieckiego sprzętu, zastąpić go sprzętem najnowocześniejszym, używanym przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego ale zarazem takim, który jest sprawdzany także w warunkach bojowych – mówił Andrzej Duda, wyrażając nadzieję, że uda się to zrealizować w najbliższym czasie.

 


 

Prezydent powiedział też, że otrzymał już plan ćwiczenia „Kraj”, które odbędzie się w najbliższym czasie. - To bardzo ważne ćwiczenie, które nie odbywało się w Polsce od bardzo dawna. Trzeba się zmierzyć z tym zadaniem i zobaczyć, jakie są realia. Od wielu lat nikt tego nie sprawdzał, poprzedni rząd całkowicie tę sprawę zaniedbał  - dodał Prezydent.


W opinii Andrzeja Dudy, należy rozpocząć prace nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. - -Poprosiłem w zeszłym roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego o to, by przygotowało takie rekomendacje w zakresie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że te efekty pracy BBN, które zostały przesłane do MON, będziemy w stanie wspólnie już z Ministerstwem Obrony Narodowej, pracując nad tymi rekomendacjami, przetworzyć na konkretne rozwiązania - myślę o projektach ustaw - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że do końca 2019 r. uda się taką Strategię przygotować. "I że będziemy mieli w związku z tym w warstwie legislacyjnej nowe rozwiązania odnoszące się zarówno do funkcjonowania instytucji państwa, Sił Zbrojnych, jak i powszechnego bezpieczeństwa obywateli – podkreślił.

Odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP to najważniejsze i najwyższe rangą coroczne przedsięwzięcie rozliczeniowo-zadaniowe. W odprawie uczestniczy kierownictwo resortu obrony narodowej, najwyżsi dowódcy wojskowi i dyrektorzy komórek organizacyjnych. Podczas odprawy dokonuje się podsumowania realizacji zadań z ubiegłego roku oraz określenia priorytetowych kierunków działalności służbowej ministerstwa i sił zbrojnych na rok bieżący.

Na 17.30 zaplanowane jest spotkanie Prezydenta z sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem. Wizyta szefa NATO w Polsce jest związana z obchodami 20-lecia obecności Polski w Pakcie Północnoatlantyckim.

Źródło: prezydent.pl