Order Wojenny Virtuti Militari dla śp. Mieczysława Jagodzkiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

18.03.2019

Order Wojenny Virtuti Militari dla śp. Mieczysława Jagodzkiego

Zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała przekazał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari rodzinie śp. Mieczysława Jagodzkiego ps. Henryk.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Skierniewicach, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari odebrał pan Jan Jagodzki - stryjeczny brat odznaczonego.

Nadanie Odznaczenia - przyznanego za okres Powstania Warszawskiego, rozkazem z 4 października 1944 r. - zostało potwierdzone Uchwałą Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari z 13 października 2011 r.: "Kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari został kpr. pchor. Mieczysław Jagodzki „Henryk”, Batalion „Chrobry I”.

***

Mieczysław Jagodzki ps. Henryk – syn Józefa i Stanisławy z Włodarczyków, urodzony 22 listopada 1920 roku w Żninie. Ojciec Józef był znanym działaczem ówczesnych organizacji politycznych, gospodarczych i sportowych, np. Towarzystwa Przemysłowego, Towarzystwa Gimnastycznego i Bractwa Kurkowego.

Uzyskał świadectwo maturalne w Liceum Śniadeckich w Żninie, był aktywnym harcerzem, uprawiał sporty – matura dała mu status podchorążego w Wojsku Polskim. W wyniku II Wojny Światowej Żnin został wcielony do Rzeszy Niemieckiej. W nowej sytuacji patriotyczne i inteligenckie rodziny polskie nie miały szans przetrwania wojny, stąd wyjazd do Warszawy, wówczas Generalnej Guberni.

Mieczysław Jagodzki od początku wojny działał w ruchu oporu, w czasie Powstania Warszawskiego walczył w batalionie „Chrobry I” i „Chrobry II” (I Obwód „Radwan" – XI zgrupowanie im. Chrobrego: batalion „Chrobry I”, następnie zgrupowanie „Chrobry II" – I batalion „Lecha Żelaznego" – 2. Kompania, 3. Kompania). Rejon walk oddziałów obejmował Wolę-Śródmieście Północ.
Po upadku Powstania Warszawskiego został jeńcem Oflagu VII A Murnau. Za walkę w powstańczej Warszawie został nadany mu Order Wojenny Virtuti Militari.

Po wojnie razem z żoną Bożeną z d. Keller (również walczyła w Powstaniu Warszawskim, sierżant, Krzyż Walecznych) wyemigrowali do USA. Skończył tam wyższe studia. W Stanach Zjednoczonych urodził się im syn Kazimierz.
Mieczysław Jagodzki zmarł w 2011 roku. Żona oraz syn Kazimierz nie żyją – zostali pochowani w Arkansas. Kazimierz pozostawił potomków.

 

 • fot. Roman Bednarek
  fot. Roman Bednarek
 • fot. Roman Bednarek
  fot. Roman Bednarek
 • fot. Roman Bednarek
  fot. Roman Bednarek
 • fot. Roman Bednarek
  fot. Roman Bednarek
 • fot. Roman Bednarek
  fot. Roman Bednarek