Wizyta Szefa BBN w Libanie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

25.03.2019

Wizyta Szefa BBN w Libanie

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch, w związku z przygotowaniami do udziału Polski w misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL), rozpoczął dziś oficjalną wizytę w Bejrucie.

Powrót Polski do misji ONZ jest jednym z priorytetów polityki bezpieczeństwa Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Już w 2015 r. podczas 70. Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Prezydent zadeklarował gotowość zwiększania przez Polskę bezpośredniego wkładu w utrzymywanie pokoju i zapewnianie bezpieczeństwa w ramach ONZ.

Udział Polski w operacji „błękitnych hełmów” w Libanie byłby zwieńczeniem podjętych z inicjatywy Prezydenta RP dwuletnich prac Ministerstwa Obrony Narodowej nad powrotem do operacji pokojowych, z których Polska wycofała się w 2009 r.

Polskie zaangażowanie związane jest także z niestałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz polityką zapewniania bezpieczeństwa i wspierania sojuszników w regionie. W ostatnich latach Polska na Bliskim Wschodzie m.in. brała udział w działaniach Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim, a także wspiera armię Iraku w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W Bejrucie Szef BBN, wraz z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP, w tym dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. M. Jabłońskim, będzie rozmawiał z najwyższymi przedstawicielami libańskich władz oraz dowództwa UNIFIL na temat wzajemnej współpracy oraz warunków ewentualnego funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego.