Etap Centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

23.03.2019

Etap Centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Doradca szefa BBN gen. dyw. w st. spocz. dr Romuald Ratajczak 23 marca br. wręczył trzem najlepszym laureatom Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności nagrody od Prezydenta RP i szefa BBN. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim.

W sobotnich zawodach, z udziałem jury i publiczności, brało udział 12 uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najwięcej punktów w piątkowej, pisemnej części konkursu. Zwycięzcą III edycji Olimpiady został Filip Główka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Na drugim miejscu uplasował się Jan Muchorowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie, natomiast trzecie miejsce uzyskała Aneta Barszcz z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Lublinie.

Gen. R. Ratajczak wręczył laureatom olimpiady – plasującym się na pierwszych trzech miejscach – nagrody rzeczowe od prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz szefa BBN Pawła Solocha.

Tegorocznym tematem Olimpiady było „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych).