Prezydent RP: „To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

05.04.2019

Prezydent RP: „To nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej”

Państwa trud to nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej – mówił Prezydent Andrzej Duda, dziękując za codzienną pomoc pracowników Wojskowej Służby Medycznej dla wojska, ale także dla zwykłych obywateli.

– Bardzo tę służbę doceniamy i jesteśmy Państwu za nią ogromnie wdzięczni – podkreślał Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia. W uroczystości uczestniczyła także Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, a także Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska wraz z ministrami.

 

 

 

Jak zauważył Prezydent, Wojskowa Służba Zdrowia ma w Polsce bardzo długą tradycję. W 1775 roku Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu stanowiska „generał-sztabs-medyka”, stawiając go na czele wojskowej służby zdrowia. Król Stanisław August Poniatowski w 1790 roku podporządkował mu „generał-sztabs-chirurga”.

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, dzięki osobistemu wsparciu marszałka Józefa Piłsudskiego, bardzo szybko nastąpiło odbudowanie służby medycznej w wojsku. Już w grudniu powołano Wojskową Radę Sanitarną (później przekształconą w Wojskowy Instytut Sanitarny), odpowiedzialną między innymi za kształcenie i doskonalenie kadr medycznych.

 

– Nikt z ówczesnych rządzących nie miał chyba wątpliwości, jak bardzo ta służba jest potrzebna – pewnie dlatego, że sami najczęściej służyli w wojsku, walczyli w wojnach i wiedzieli doskonale, co to znaczy dla żołnierza szybka pomoc medyczna – mówił Prezydent.

 

 

Obecnie do Wojskowej Służby Zdrowia należy około 120 jednostek (instytutów badawczych, szpitali, przychodni lekarskich i innych), w których służy ponad 6 tysięcy żołnierzy oraz 13 tysięcy pracowników w korpusie osobowym medycznym.

 

– To wielki potencjał. To wielu ludzi, którzy zostali przez wojskowych lekarzy i pielęgniarki uratowani; to tysiące czy nawet setki tysięcy ludzi, których zdrowie zostało poratowane, to codzienna praca i służba dla pacjentów – wymieniał Prezydent i gratulował wyróżnionym pracownikom.


Postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali:

 

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Marek Harat
płk Mirosław Siemiątkowski

 

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

kmdr Krzysztof Drąg
płk Wojciech Tański

 

Prezydent wręczył także 17 Medali za Długoletnią Służbę nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

 

 

 

 

Święto Wojskowej Służby Zdrowia obchodzone jest 4 kwietnia. Obecnie ośrodkiem wiodącym w zakresie wojskowej służby zdrowia jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej, który realizuje główne zadania medyczno-sanitarne w Siłach Zbrojnych RP. Są to m.in.: utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego żołnierzy, zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk, prowadzenie szkoleń i prac naukowo-badawczych.

Żródło: prezydent.pl