Aleksander Szczygło 1963-2010 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

10.04.2019

Aleksander Szczygło 1963-2010

Dziewięć lat temu, 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginął tragicznie Aleksander Szczygło. Miał 47 lat. W latach 2009-2010 był Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz pełnił funkcję Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Aleksander Szczygło ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był stypendystą rządu amerykańskiego z zakresu prawa i administracji publicznej w University of Wisconsin (USA). Odbył również praktykę w Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Problematyką bezpieczeństwa narodowego zajmował się przez wiele lat, pracując w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta RP, Najwyższej Izbie Kontroli, jako poseł trzech kadencji Sejmu RP i Minister Obrony Narodowej. Przed powołaniem na stanowisko Szefa BBN, Aleksander Szczygło był Posłem na Sejm RP z województwa warmińsko–mazurskiego. Pełnił m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz przewodniczącego Podkomisji stałej ds. Współpracy z Zagranicą i NATO.

W latach 1990-1991 pełnił funkcję asystenta Senatora RP Lecha Kaczyńskiego w Biurze Prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1992-1995 był dyrektorem Gabinetu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego pracował w latach 1991-1992 jako specjalista ds. legislacyjnych. W 1997 r. pełnił funkcję doradcy Głównego Inspektora w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1997-2000 był dyrektorem Departamentu Informacji i Kształcenia Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2001 roku pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu Banku PKO S.A.

W latach 2001, 2005 i 2007 był wybierany do Sejmu RP z list Prawa i Sprawiedliwości. Jako parlamentarzysta zajmował się również problematyką integracji europejskiej. W 2006 roku Aleksander Szczygło był Szefem Kancelarii Prezydenta RP.

W 2007 r. był Ministrem Obrony Narodowej. Jako szef tego resortu zainicjował liczne projekty, opracował m.in. koncepcję budowy zawodowych sił zbrojnych, program reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego, kodyfikację prawa wojskowego oraz nową koncepcję szkolenia pilotów. Zaproponował zmiany w procedurach wyboru i dostaw uzbrojenia oraz zwiększenie polskiego udziału w międzynarodowych projektach badawczych.

***

Na stanowisko Szefa BBN został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 15 stycznia 2009 r. Do najważniejszych dokumentów, które powstały w BBN pod jego kierownictwem należą opracowania dotyczące m.in. porwania, prób uwolnienia oraz śmierci polskiego geologa Piotra Stańczaka w Pakistanie (luty i maj 2009 r.), jedności Ukrainy (luty 2010 r.), a także analizy: „Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy-Miedwiediew” (sierpień 2009 r.), „Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009” (wrzesień 2009 r.), „Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP” (styczeń 2010 r.), „Zagrożenia dla procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” (luty 2010 r.), „Okoliczności negocjacji kontraktu na sprzedaż do Rosji francuskich okrętów klasy Mistral” (marzec 2010 r.), „Analiza kwestionariusza BBN wysyłanego do dyrektorów szpitali, dotyczącego zabezpieczenia dostępności pacjentów do świadczeń lecznictwa szpitalnego” (kwiecień 2010 r.) oraz materiał „Ludobójstwo katyńskie w polityce władz sowieckich i rosyjskich (lata 1943 – 2009)”.

19 stycznia 2010 r. Aleksander Szczygło, za znaczący osobisty wkład na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich oraz wzmacnianie autorytetu Ukrainy w świecie, został odznaczony wysoką nagrodą państwową Ukrainy – orderem "Za Zasługi" drugiego stopnia. Order wręczył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Polsce Olexander Motsyk.