Mundurowi uczniowie z Górowa Iławeckiego z wizytą w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

12.04.2019

Mundurowi uczniowie z Górowa Iławeckiego z wizytą w BBN

12 kwietnia 2019 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odwiedzili uczniowie klas mundurowych I-II z Liceum Ogólnokształcącego z Górowa Iławeckiego (woj. warmińsko-mazurskie). Z uczniami spotkał się Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch.

Głównym celem wizyty było przedstawienie roli Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych, zadań i zasad funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz zaznajomienie z tematyką bezpieczeństwa na poziomie państwa.

Przed pobytem w Biurze, uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki, poznając jego historię. Po wizycie w BBN uczniowie odwiedzili Dowództwo Garnizonu Warszawa, poznając jego rolę i zadania. Mieli możliwość złożenia wiązanki kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie złożyli wizytę w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Było to już 40. spotkanie organizowane dla uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe, organizowane przez Biuro w ramach promowania obronności, bezpieczeństwa i postaw proobronnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz docenienia Szkoły i wyróżnienia uczniów za naukę w klasach mundurowych. W sumie, w latach 2014 (styczeń)-2019 (kwiecień) w Biurze gościło 1668 uczniów razem z wychowawcami.

***

Klasy mundurowe w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim

Historia szkoły rozpoczyna się w 1952 r. Obecnie na Zespół Szkół składa się: Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Funkcjonują cztery klasy mundurowe w LO (85 uczniów). Pierwsza klasa mundurowa powstała we wrześniu 2010 r.

Zespół Szkół od września 2018 r. został zakwalifikowany do grona placówek edukacyjnych realizujących „Pilotażowy program wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, nad którymi patronat sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zajęcia profilowane mundurowo prowadzone są przez żołnierzy i funkcjonariuszy z jednostek, z którymi Szkoła ma porozumienia o współpracy: 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy w Lidzbarku Warmińskim; 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana; Zakład Karny w Kamińsku; Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach; WKU w Lidzbarku Warmińskim; Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, Grzechotkach i Bezledach; Żandarmeria Wojskowa i Państwowa Straż Pożarna w Bartoszycach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Górowie Iławeckim.

Uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie szkoły lub jednostek wojskowych ujęte w podstawie programowej „Edukacji Wojskowej” m.in. z: musztry, samoobrony (krav maga), topografii, strzelania, zajęć inżynieryjno-saperskich, pomocy przedmedycznej i innych.

Dwa razy do roku młodzież wyjeżdża na trzydniowe obozy sprawnościowe oraz przechodzi obowiązkowe testy sprawnościowe. Każdy uczeń klasy mundurowej ma obowiązek odbyć praktykę na przejściu Granicznym w Bezledach, Grzechotkach i w Powiatowej Komendzie Policji w Bartoszycach.

Największymi sukcesami szkoły są: wicemistrzostwo kraju na IV Ogólnopolskim Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu w 2018 roku oraz mistrzostwo województwa warmińsko-mazurskiego w I Otwartej Spartakiadzie Klas Mundurowych w Olsztynie w 2019 r.

W kwietniu 2017 r. przy zaangażowaniu władz samorządowych i pracowników Szkoły powstała szkolna strzelnica sportowa, gdzie członkowie Szkolnego Koła Strzeleckiego systematycznie trenują swoje umiejętności. Uczennica Szkoły zajęła I miejsce w kategorii strzelanie w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych w Zegrzu 2016.