Udział Prezydenta RP w Święcie Straży Granicznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.05.2019

Udział Prezydenta RP w Święcie Straży Granicznej

W piątek 17 maja br. o godz. 14.00 na dziedzińcu Belwederu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w centralnych obchodach Święta Straży Granicznej. W czasie uroczystości wręczone zostaną awanse generalskie oraz odbędzie się promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię, nazwisko, numer PESEL, nazwę redakcji, numer telefonu, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych) przyjmuje Komenda Główna Straży Granicznej. Dane prosimy przesyłać na adres e-mail: redakcja.kg@strazgraniczna.pl do 16 maja 2019 r., do godz. 9.00.

Wejście akredytowanych dziennikarzy na teren Belwederu od strony Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (skwer J. Giedroycia) w godz. 13.15-13.40. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 12.00 wzdłuż ul. Belwederskiej.

Informacji nt. obsługi medialnej wydarzenia udziela chor. szt. SG Anna Michalska, tel. 504 028 606.

Informacji nt. udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tel. 721 800 986.