Polsko-niemiecki okrągły stół - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

29.05.2019

Polsko-niemiecki okrągły stół

W dniach 27-28 maja br. w Belwederze odbyło się spotkanie polsko-niemieckiego okrągłego stołu poświęconego tematyce bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli resortów obrony, spraw zagranicznych oraz think tanków z Polski i Niemiec. W uroczystym otwarciu konferencji wzięli udział Szef BBN Paweł Soloch, Rektor BAKS dr Karl-Heinz Kamp oraz Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel.

Było to już czwarte spotkanie w tej formule organizowane przez BBN oraz Federalną Akademię ds. Polityki Bezpieczeństwa (BAKS). Tematyka konferencji objęła kwestie związane ze współpracą w ramach NATO, Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, sytuacją bezpieczeństwa w regionie, a także współpracą polsko-niemiecką w dziedzinie obronności.

Szef BBN podkreślił bliskie relacje i bardzo dobrą współpracę między Polską i Niemcami. Zaznaczył, że nasze państwa łączy wspólne podejście do kolektywnej obrony w ramach NATO. Udział Niemiec w procesie adaptacji Sojuszu w ostatnich latach jest znaczący. Dotyczy to m.in. wkładu we wdrażanie decyzji z Newport i Warszawy oraz znaczące zaangażowanie na wschodniej flance Sojuszu.