Centralne Obchody Dnia Weterana - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

02.06.2019

Centralne Obchody Dnia Weterana

W niedzielę, 2 czerwca br., w Rzeszowie, zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała wziął udział w Centralnych Uroczystościach Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz obchodach Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Podczas uroczystości, minister Dariusz Gwizdała odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do jej uczestników i organizatorów. Zastępca szefa BBN wręczył także puchary Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, weteranom - zwycięzcom zawodów strzeleckich organizowanych przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

 

Szanowni Panowie Ministrowie!

Szanowni Panowie Generałowie!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie, Podoficerowie i Szeregowi!

Szanowni Drodzy Weterani Działań Poza Granicami Państwa!

Wszyscy Szanowni Zgromadzeni!

 

Z okazji dzisiejszego święta składam gratulacje i podziękowania żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, którzy pełnili i pełnią swoją zaszczytną służbę poza granicami Rzeczypospolitej. W tym uroczystym dniu chcę wyrazić uznanie wszystkim uczestnikom misji, wykonującym trudne i odpowiedzialne zadania poza krajem – w imieniu Polski i dla Polski.

W 2019 roku, kontynuując obchody jubileuszu stulecia odrodzenia naszego suwerennego państwa, wspominamy kolejne ważne daty i rocznice wydarzeń związanych z wolnościowymi zmaganiami naszego narodu. Spoglądając wstecz, dostrzegamy i doceniamy wysiłki wielu pokoleń rodaków na rzecz silnej i niepodległej Ojczyzny. Radujemy się i jesteśmy dumni z sukcesów naszych przodków, którzy wywalczyli, obronili i odbudowali Polskę odrodzoną. Chcemy z ich przykładu czerpać wiarę we własny potencjał oraz inspirację do dobrej, rzetelnej, kreatywnej i owocnej pracy i służby pod biało-czerwonym sztandarem – symbolem naszej tożsamości i historii, tradycji i chwały.

Obecny czas skłania też do refleksji nad bliższą nam przeszłością. Mija właśnie 30-lecie wolnej Rzeczypospolitej, niedawno obchodziliśmy 20-lecie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecie w Unii Europejskiej. To wielkie osiągnięcia, które dały nam wyjątkową okazję do intensywnego rozwoju w – tak rzadkich przez wieki! – sprzyjających warunkach geopolitycznych. Możemy z satysfakcją stwierdzić, że dobrze wykorzystaliśmy minione dekady. Musimy też stale dbać o to, by nie zaprzepaścić szans na dalsze zwiększanie
siły naszego państwa i pomyślności współczesnych Polaków oraz urzeczywistnianie marzeń następnych pokoleń.

W tym dziele trudną do przecenienia rolę odgrywa aktywność, podejmowana dla umacniania globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Myślimy o tym zwłaszcza dzisiaj, w Międzynarodowym Dniu Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zarazem Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Świętując je, łączymy się ze społecznościami państw na wszystkich kontynentach, razem czcząc zasługi weteranów i uczestników operacji zagranicznych. W tym gronie my, Polacy, zajmujemy istotne miejsce i cieszymy się wysokim uznaniem. Uczestnicząc od ponad pół wieku w operacjach ONZ, Unii Europejskiej, NATO i koalicji państw, udowodniliśmy, że jesteśmy skutecznymi, profesjonalnymi, lojalnymi i wiarygodnymi sojusznikami i partnerami. Nasza obecność na misjach ewoluowała, zmieniał się rodzaj i zakres zadań, zawsze jednak bierzemy w nich udział, aby uśmierzać niepokoje, wygaszać konflikty, stabilizować sytuację i wspierać odbudowę rejonów zniszczonych wojną. Podobnie jak inni, kierujemy się uniwersalnymi wartościami wolności i godności ludzkiej, prawem każdego człowieka do praworządności i sprawiedliwości.

W kwietniu bieżącego roku minęło 15 lat od czasu jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach współczesnego Wojska Polskiego: obrony City Hall w irackiej Karbali. Uznaje się ją za największą bitwę stoczoną przez naszych żołnierzy od czasu II wojny światowej. Odnieśliśmy w niej zwycięstwo nad terrorystami bez żadnych strat własnych. Ten chwalebny czyn bojowy stał się hasłem i symbolem dla uczestników późniejszych polskich misji i dziś nadal Rzeczpospolita zbiera plony wspaniałej postawy rodaków podczas tej walki.

Wśród polskich weteranów i weteranów poszkodowanych jest ponad 120 kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego, jedynego odznaczenia nadawanego za zasługi bojowe w czasie pokoju. Ich czynów i postawy w służbie poza granicami Rzeczpospolita nigdy nie zapomni. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych chylę czoła przed ich bohaterstwem i odwagą. Uważam, że odznaczeni powinni być chwalebnym wzorcem, upowszechnianym nie tylko w armii, lecz w całym społeczeństwie, a ich pozycja powinna zostać wzmocniona i wyeksponowana zgodnie z przedstawionym mi w styczniu stanowiskiem Kapituły.

Dzięki rozmowom z żołnierzami i funkcjonariuszami podczas wizyt w kontyngentach i spotkań w kraju zdaję sobie sprawę z trudów towarzyszących służbie poza granicami. Cieszę się, że po konsultacjach ze środowiskiem weteranów mogłem wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, a następnie – goszcząc w październiku 2018 roku w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa – podpisać nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która umożliwiła uzyskanie statusu weterana tym, którzy wyjeżdżali na misje często, ale nie pozostawali na nich długo. Wspominałem wówczas o potrzebie dalszych regulacji, wprowadzających istotne zmiany dla zwiększenia uprawnień i zaspokojenia rzeczywistych potrzeb weteranów i weteranów poszkodowanych. Z zadowoleniem przyjmuję deklarację wznowienia prac legislacyjnych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Liczę, że nowe regulacje zostaną przez Sejm przyjęte i szybko przedłożone do mojego podpisu.

Obecnie około 1500 polskich żołnierzy służy w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Kosowie, Kuwejcie, na Łotwie, w Republice Środkowej Afryki, Rumunii i Włoszech. W imię wolności i solidarności pod koniec roku rozpoczynamy misję w Libanie. Wznawiamy polskie zaangażowanie pod flagą ONZ w ramach misji UNIFIL, nasi żołnierze znów włożą błękitne berety i hełmy. Jestem przekonany, że misja w tym zapalnym rejonie świata dowiedzie żołnierskiego kunsztu Polaków, zjednując nam szacunek i zaufanie w oczach Libańczyków. Ufam, że ugruntuje to też pozycję naszego kraju na międzynarodowej mapie bezpieczeństwa i zdobędzie uznanie państw sygnatariuszy ONZ.

Dla uczestników misji oznaczają one wyjazd w rejon największego ryzyka i rozłąkę z najbliższymi. Misje to niekiedy również ludzkie tragedie, to pogrążone w bólu rodziny. Głębokim żalem napełnia mnie śmierć 120 odważnych Polaków, którzy oddali życie na obcej ziemi. Chcę zapewnić, że Polska zawsze pamięta i składa hołd ich ofierze, którą ponieśli, służąc Ojczyźnie, dla sprawy pokoju na świecie.

Dziękuję dzisiaj weteranom misji za patriotyzm, męstwo, zaangażowanie i poświęcenie. Chcę zapewnić, że po zakończeniu misji i służby Polska nadal – i to wcale nie mniej! – potrzebuje Państwa talentów, umiejętności, doświadczenia. Liczę na aktywność zawodową i społeczną weteranów. Najlepsze życzenia kieruję też do rodzin i bliskich, którzy stanowią wsparcie dla weteranów, choć sami też doświadczają trudów ich zagranicznej służby. Wszystkim Państwu w imieniu Polski i Polaków, a także z własnego szczerego serca dziękuję. Wszystkim również życzę – i w służbie, i poza nią – wielu dalszych sukcesów oraz tradycyjnego żołnierskiego szczęścia w wypełnianiu zadań, i dla Wojska Polskiego, i dla naszej Niepodległej. - napisał w swoim liście Prezydent RP Andrzej Duda.

  • fot. 21BSP
    fot. 21BSP
  • fot. 21BSP
    fot. 21BSP
  • fot. 21BSP
    fot. 21BSP