Rekrutacja na staż do BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

31.05.2019

Rekrutacja na staż do BBN

31 maja br. zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała oraz dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW dr hab. Ewa Marciniak powitali studentów, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego tj. egzaminu pisemnego, organizowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w ramach XII edycji Wakacyjnych Staży Studenckich.

W tym roku w sali Czarnowskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW blisko 50 studentów z całej Polski przystąpiło do testu wiedzy, natomiast do kolejnego etapu tj. egzaminu ustnego zostało zakwalifikowanych 30.  Kandydaci aplikowali do czterech komórek w BBN: Departamentu Analiz Strategicznych, Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami  Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz Archiwum.

Wyniki egzaminów studenci poznają w połowie czerwca.

Wszystkim studentom uczestniczącym w piątkowym egzaminie bardzo dziękujemy!