List Prezydenta RP z okazji obchodów Święta Służby Więziennej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.06.2019

List Prezydenta RP z okazji obchodów Święta Służby Więziennej

Państwa trud należy do najbardziej odpowiedzialnych, wymaga doskonałego przygotowania i dyscypliny, za które dziś Państwu dziękuję - napisał Andrzej Duda w liście z okazji Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej, odczytanym przez Grażynę Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalną KPRP.

Pan
Generał Jacek Kitliński
Dyrektor Generalny Służby Więziennej

oraz

Uczestnicy Centralnych Obchodów
Święta Służby Więziennej
w Warszawie

Szanowny Panie Ministrze!
Szanowny Panie Generale!
Szanowni Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej!

Z okazji Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej na ręce Pana Generała kieruję gratulacje i najlepsze życzenia dla wszystkich jej funkcjonariuszy i pracowników. W tym uroczystym dniu chcę wyrazić uznanie za Państwa rzetelną i ofiarną służbę dla dobra Rzeczypospolitej i jej obywateli. Dziękuję za codzienną, trudną, wymagającą zaangażowania i poświęcenia pracę, która jest ważna i pożyteczna dla wszystkich rodaków.

Świętując jubileusz stulecia odzyskania niepodległości, wspominamy wydarzenia, które miały zasadnicze znaczenie w procesie odradzania się suwerennej Polski. Powrót Rzeczypospolitej na mapę polityczną Europy był historycznym sukcesem naszego narodu, a jednocześnie wielkim wyzwaniem. Oto my, Polacy, musieliśmy odbudować własne państwo po 123 latach życia pod rządami mocarstw zaborczych. Atmosferze radości i entuzjazmu towarzyszyły zarazem zjawiska typowe dla warunków powojennych: niepokoje i rozprzężenie. Dlatego jedną z najpilniejszych potrzeb była organizacja sprawnego systemu penitencjarnego, co zapoczątkowały dekrety Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 i 8 lutego 1919 roku.

Zmieniały się później ramy prawne i zasady działania więziennictwa polskiego, niezmienna jednak pozostawała – i nadal pozostaje – niezwykła waga zadań pełnionych przez tę służbę dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Chcę dziś uhonorować zasługi Państwa formacji, która przyczynia się do zapewnienia porządku publicznego, ochrony osób i mienia. Uwaga opinii publicznej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości skupia się na salach sądowych, gdzie toczą się głośne sprawy, ale rzadko sięga dalej. Umykają jej więc kwestie wykonywania wyroków i resocjalizacji skazanych, będące w gestii Służby Więziennej.

Dlatego pragnę podkreślić, że Państwa trud należy do najbardziej odpowiedzialnych, wymaga doskonałego przygotowania i dyscypliny, za które dziś Państwu dziękuję. Służba Więzienna to nowoczesna formacja, realizująca bardzo istotną misję. Jej najcenniejszym zasobem jest dobrze wykształcona i wyszkolona kadra. Cieszę się, że w tym wyjątkowym dniu zyskuje ona nowe wzmocnienie w osobach funkcjonariuszy promowanych na pierwszy stopień oficerski. Gratuluję otrzymania szlifów, które są nagrodą za znaczące osiągnięcia i wzorową postawę.

Życzę wszelkiej pomyślności na kolejnym etapie Państwa drogi zawodowej.

Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej składam życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych obowiązków. Niech Państwa postawa stanowi godny naśladowania wzór, wskazujący, jak należy pełnić tę niełatwą, ogromnie potrzebną i zaszczytną służbę dla Rzeczypospolitej. I niech będzie także powodem dumy dla bliskich, którzy dzielą z Państwem codzienne trudy i są niezawodnym wsparciem.


Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda