Wizyta w BBN dr. Hansa-Petera Bartelsa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

01.07.2019

Wizyta w BBN dr. Hansa-Petera Bartelsa

1 lipca br. zastępca Szefa BBN Dariusz Gwizdała przyjął w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego parlamentarnego pełnomocnika ds. Bundeswehry dr. Hansa-Petera Bartelsa.

W czasie spotkania omówiono kluczowe zagadnienia polsko-niemieckiej współpracy obronnej, w tym kooperacji sił zbrojnych obu krajów. Ponadto tematem rozmowy były bieżące sprawy bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim w tym szczegóły nowych inicjatyw w zakresie europejskiej obronności oraz kwestie zagrożenia ze strony Rosji. Rozmówcy zgodzili się, że w obecnej sytuacji międzynarodowej należy dążyć do pogłębienia współpracy wojskowej Polski i Niemiec.