O Strategii bezpieczeństwa narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

O Strategii bezpieczeństwa narodowego

Z inicjatywy Szefa BBN min. Władysława Stasiaka odbyło się spotkanie poświęcone stanowi prac nad nową Strategią bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych poinformowali o stanie prac i zreferowali główne założenia przygotowywanych dokumentów.

13 lutego 2007 roku z inicjatywy Szefa BBN min. Władysława Stasiaka odbyło się spotkanie poświęcone stanowi prac nad nową Strategią bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – instytucji odpowiedzialnych za stworzenie projektów strategii, które trafią do zespołu działającego przy Ministerstwie Obrony Narodowej - poinformowali o stanie prac i zreferowali główne założenia przygotowywanych dokumentów.
Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego ma być gotowy do końca czerwca 2007 roku i przedłożony Radzie Ministrów.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały także założenia przygotowywanej przez BBN ustawy o bezpieczeństwie narodowym.