List Prezydenta RP odczytany w Joint Force Training Centre - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

11.07.2019

List Prezydenta RP odczytany w Joint Force Training Centre

11 lipca 2019 r. w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Dowódcy JFTC. Z tej okazji Prezydent RP Andrzej Duda skierował list, który został odczytany przez doradcę szefa BBN gen. dyw. w st. spocz. dr. Romualda Ratajczaka.


Pan
Generał Dywizji Wilhelm Grün

Pan
Generał Dywizji Adam Joks

Centrum Szkolenia Sił Połączonych
w Bydgoszczy


Szanowni Panowie Generałowie!

W związku z zakończeniem przez Pana Generała Dywizji Wilhelma Grüna służby na stanowisku dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych proszę Pana Generała o przyjęcie serdecznych podziękowań za okres ostatnich trzech lat, kiedy mogliśmy gościć Pana w Bydgoszczy.

W czasie, kiedy dowodził Pan tutejszym Centrum, byliśmy świadkami ważnych wydarzeń związanych z realizacją postanowień ostatnich szczytów NATO, dotyczących wzmocnienia obecności Sojuszu na jego wschodniej flance. Liczba stacjonujących na terenie Polski żołnierzy z państw członkowskich została w tym czasie znacząco zwiększona. Bydgoskie centrum szkoleniowe uznajemy za ważną część tej obecności, ponieważ już od 15 lat stanowi zasadniczy element systemu szkolenia na potrzeby wspólnych działań Sojuszu, podlegając Dowództwu ds. Transformacji.

Pod dowództwem Pana Generała JFTC utrzymało wysoki poziom profesjonalizmu prowadzonej tu działalności edukacyjnej i treningowej. Zgrywanie jednostek na poziomie taktycznym, do którego przygotowuje się szkolony w Bydgoszczy personel, to podstawa interoperacyjności, wymaganej przy realizacji wspólnych misji. Dzięki doświadczeniu i postawie Pana Generała szkolenie na potrzeby operacji, certyfikacji i ćwiczeń odbywało się w sposób rzetelny i fachowy, a osiągane rezultaty pozwoliły rozszerzyć potencjał wysoko wykwalifikowanej kadry z państw NATO.

Jeszcze raz dziękując za służbę w JFTC, życzę Panu Generałowi sukcesów w dalszej karierze wojskowej i pomyślności w realizacji zarówno zawodowych, jak i osobistych planów.

Panu Generałowi Dywizji Adamowi Joksowi, obejmującemu stanowisko Dowódcy, życzę powodzenia w realizacji nowego zadania, jakim jest służba w bydgoskim Centrum. Jestem przekonany, że sprosta Pan wyzwaniu wysoko postawionej przez poprzedników poprzeczki. Stając na czele NATO-wskiej struktury, będzie Pan Generał jednocześnie ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej i Sił Zbrojnych RP wobec naszych sojuszników i partnerów. Wierzę, że doskonale wypełni Pan tę misję. Życzę Panu Generałowi wytrwałości i zaangażowania, a jednocześnie szacunku ze strony podwładnych.

Obydwu Panom Generałom życzę żołnierskiego szczęścia w służbie i zadowolenia w życiu prywatnym.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda