Promocja oficerska w SOP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

01.08.2019

Promocja oficerska w SOP

W przededniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydent w Belwederze wziął udział w promocji funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na pierwszy stopień oficerski. Podczas wystąpienia gratulował nowomianowanym oraz dziękował za wykonywanie zadań, podkreślając znaczenie formacji dla zapewnienia skutecznego i ciągłego funkcjonowania państwa.

 


Andrzej Duda wręczył także Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Marii Alicji Przybylskiej, pseudonim „Wejmuta”, żołnierzowi Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, którego tradycje dziedziczy dziś Służba Ochrony Państwa. 

 


W uroczystym apelu uczestniczyła także minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

Zgodnie z ustawą o Służbie Ochrony Państwa, na pierwszy stopień oficerski SOP oraz stopień generała brygady SOP i generała dywizji SOP mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.