Prezydent powołał członków Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

01.08.2019

Prezydent powołał członków Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego

Pięciu żołnierzy, którzy wykazali się wybitnym męstwem oraz bohaterstwem na polu walki, zostało powołanych dziś przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego – najwyższego wojskowego odznaczenia nadawanego w czasie pokoju.

– To współczesne Virtuti Militari. Dziś nie jesteśmy w stanie wojny, ale wiemy, że są miejsca na świecie, gdzie walczą polscy żołnierze. To order za walkę. Dla tych, którzy gotowi są poświęcić życie dla Ojczyzny. I dlatego Kapituła ta ma takie znaczenie – mówił Prezydent, wręczając żołnierzom akty powołania.

Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2019 r. na członków Kapituły powołani zostali: starszy chorąży sztabowy Marek Górski, chorąży Piotr H., pułkownik Grzegorz Kaliciak, major Tomasz Nowicki oraz pułkownik Adam Wiak.

W ceremonii w Pałacu Prezydenckim uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch oraz Kanclerz Orderu gen. dyw. Andrzej Reudowicz, który powiedział, że skład Kapituły, w której są zarówno żołnierze uczestniczący w jej pracach od momentu jej ustanowienia, jak i żołnierze reprezentujący różne obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych, pozwoli jak najlepiej realizować zadania. 

Order Krzyża Wojskowego ustanowiono z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 18 października 2006 r. Wyszło to naprzeciw oczekiwaniom środowisk wojskowych, a szczególnie żołnierzy, uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych. Dotychczasowe ustawodawstwo stanowiło, że ordery i odznaczenia wojenne: Order Wojenny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi z Mieczami, mogą być nadawane w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od jej zakończenia, za czyny dokonane w czasie wojny. Order Krzyża Wojskowego jest z kolei nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.

Nazwa orderu – Order Krzyża Wojskowego – odpowiada historycznej, potocznej nazwie najstarszego polskiego odznaczenia wojskowego Virtuti Militari. Order nawiązuje także do polskiej tradycji odznaczeniowej podziałem na trzy klasy, a jednocześnie odpowiada współczesnej i perspektywicznej skali zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach wsparcia pokoju i operacjach przeciw terroryzmowi.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego na pięć lat.