Prezydent określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
04.08.2019

Prezydent określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych

30 lipca br. Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał postanowienie w sprawie określenia Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035.

Główne kierunki, opracowane we współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej wraz ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, są niejawnym dokumentem zwierającym wytyczne dotyczące rozwoju i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Zapisy dokumentu zostaną rozwinięte w - przyjmowanych uchwałą Rady Ministrów - Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035.

Ponadto, dokument po raz pierwszy obejmuje 15-letni, zamiast 10-letniego, okres planistyczny.