Konsultacje Polski, Stanów Zjednoczonych, Białorusi i Ukrainy nt. bezpieczeństwa regionu - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

31.08.2019

Konsultacje Polski, Stanów Zjednoczonych, Białorusi i Ukrainy nt. bezpieczeństwa regionu

W sobotę, 31 sierpnia br., w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Białorusi i Ukrainy.

Delegacjom przewodniczyli szef BBN minister Paweł Soloch, doradca Prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, sekretarz Państwowej Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi Stanisław Zaś oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeskandr Daniluk.

W rozmowach uczestniczył także szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Spotkanie poświęcone było sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz omówieniu mechanizmów budowy stabilności w regionie służącej zapewnieniu suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej panstw. Poruszono również temat kontynuacji rozmów w formule doradców ds. bezpieczeństwa narodowego.