Gen. Andrzej Reudowicz nowym dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
02.09.2019

Gen. Andrzej Reudowicz nowym dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

2 września br. generał dywizji Andrzej Reudowicz objął stanowisko dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Generał dywizji Andrzej Reudowicz

Urodził się w 1961 r.; jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. 15 sierpnia 2016 r. z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał awans na stopień generała dywizji.

Przed objęciem stanowiska w BBN, od lipca 2016 do lipca 2019 r., pełnił funkcję dowódcy Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego (Joint Warfare Centre, JWC) w Stavanger w Norwegii, które tworzą reprezentanci 15 państw NATO. Jednostka ta jest odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie ćwiczeń o charakterze połączonym na poziomie operacyjnym.

W latach 2015-2016 zajmował stanowisko dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Od kwietnia 2014 r. był szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W latach 2011-2013 był szefem Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 2013 r. szefem grupy projektowej w Zespole do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz szefem Zespołu w grupie organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od 1 sierpnia 2008 r. do 1 lipca 2011 r. był dowódcą 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. dowodził VIII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Wcześniej pełnił służbę m.in. jako: główny specjalista w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych, asystent w Polskich Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zastępca dowódcy 15. Brygady Zmechanizowanej, starszy specjalista Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych, szef sztabu – zastępca dowódcy 13. Brygady Zmechanizowanej, dowódca batalionu piechoty w 33. pułku zmechanizowanym.

Od 2011 r. generał Andrzej Reudowicz pełni funkcję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego.

 

* * *

Order Krzyża Wojskowego ustanowiono z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 18 października 2006 r. Wyszło to naprzeciw oczekiwaniom środowisk wojskowych, a szczególnie żołnierzy, uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych. Dotychczasowe ustawodawstwo stanowiło, że ordery i odznaczenia wojenne: Order Wojenny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi z Mieczami, mogą być nadawane w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od jej zakończenia, za czyny dokonane w czasie wojny. Order Krzyża Wojskowego jest z kolei nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.