Obchody 80. rocznicy obrony Wizny - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

08.09.2019

Obchody 80. rocznicy obrony Wizny

- Upamiętniają Państwo starcie, które nawet wśród wielu heroicznych bitew tamtej wojny wyróżnia się jako poruszający symbol honoru, odwagi i nieugiętości polskiego żołnierza i polskiego narodu - pisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście do organizatorów i uczestników obchodów, odczytanym przez gen. Andrzeja Reudowicza dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystych obchodów 80. rocznicy obrony Wizny

Wielce Czcigodni Kombatanci!
Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!
Żołnierze Rzeczypospolitej!
Wielebni Kapłani!
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Wizna 1939 oraz grup rekonstrukcyjnych!
Druhny i Druhowie, Drodzy Harcerze!
Szanowni Mieszkańcy Wsi i Gminy Wizna!
Drodzy Rodacy!

Dzisiaj, podczas uroczystości rocznicowych w Wiźnie, tworzą Państwo wyjątkową wspólnotę. Są Państwo strażą honorową przy grobach bohaterów, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii polskiego oręża. Wypełniają Państwo ważną powinność: obowiązek zachowania pamięci o batalii, która we wrześniu roku 1939 istotnie opóźniła pochód bezwzględnych agresorów – a przez to przedłużyła opór Wojska Polskiego, pozwoliła ocalić życie większej liczby polskich żołnierzy i osób cywilnych oraz zadać nieprzyjacielowi większe straty. Upamiętniają Państwo starcie, które nawet wśród wielu heroicznych bitew tamtej wojny wyróżnia się jako poruszający symbol honoru, odwagi i nieugiętości polskiego żołnierza i polskiego narodu; jako symbol przemożnej siły, z jaką polski duch wolności potrafi kształtować serca i umysły. Stając tutaj wokół biało-czerwonej flagi, intonując nasz hymn oraz polskie pieśni patriotyczne i religijne, dają Państwo świadectwo, że 80 lat po inwazji dwu totalitarnych imperiów Ojczyzna, za którą oddali życie bohaterowie spod Wizny – Polska dumna i niepodległa, Polska świadoma swojej wielkości, która jest wielkością jej najlepszych synów i córek – żyje, trwa i pamięta.

Po dziś dzień świat czci męstwo i poświęcenie trzystu Spartan, którzy do końca pozostali na swoim posterunku na przesmyku Termopile i którzy oddali życie, aby opóźnić marsz armii perskiej w głąb Grecji. Na równą cześć zasługują obrońcy Wizny, naszych polskich Termopil. Nieliczni żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” – według ostatnich badań historyków było ich tutaj blisko trzystu siedemdziesięciu – przez trzy dni powstrzymywali napór 42 tysięcy Niemców, dysponujących ogromną przewagą ogniową oraz wsparciem czołgów i samolotów. Dopiero brak amunicji i sprzętu, skrajne wyczerpanie i znaczna ilość rannych, a wreszcie utrata kolejnych punktów oporu przesądziły o losie bitwy. Zginęli obaj dowódcy tego odcinka, którzy ślubowali bronić go do końca życia: kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza Władysław Raginis oraz jego zastępca, porucznik piechoty Stanisław Brykalski. Ich ofiara oraz bohaterstwo ich podwładnych nigdy nie będą zapomniane.

Szanowni Państwo, II wojna światowa była dla Polski niewysłowioną tragedią. Raną, która boli po dziś dzień. Kataklizmem, którego skutki zmuszone jest usuwać trzecie już pokolenie Polaków. Jednak to właśnie wtedy w pełni objawiła się prawda o nas jako nieugiętych, dumnych patriotach. Obrona Westerplatte, Poczty Gdańskiej i Wizny, szaleńcza odwaga naszych pilotów w bitwie o Anglię, dramatyczny bój powstańców warszawskich oraz polskich piechurów forsujących Odrę – to mocne przesłanie do nas, ich potomnych. Brzmi ono: nasz naród zawsze będzie zabiegał o pokój, ale nigdy za cenę upokorzenia, poddaństwa i niewoli. Wierzę głęboko, że to wspaniałe dziedzictwo polskich bohaterów II wojny światowej, ich wielki testament miłości Ojczyzny oraz poświęcenia w służbie rodakom, będzie nieustającą inspiracją, ale też zobowiązaniem dla wszystkich, którzy swoim codziennym wysiłkiem budują pomyślność, bezpieczeństwo i prestiż naszego kraju.

Z serca dziękuję przedstawicielom instytucji i organizacji społecznych, które pielęgnują pamięć o obrońcach Wizny oraz o pozostałych uczestnikach walk o Polskę wolną i niepodległą, solidarną i sprawiedliwą. Służą Państwo ważnej sprawie. Nie ustawajcie, proszę, w swoich staraniach. Dziękuję też wszystkim, którzy stawili się dzisiaj na tę podniosłą uroczystość. Najserdeczniej Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda