Szef BBN gościem Strategic Cyber Forum - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

02.10.2019

Szef BBN gościem Strategic Cyber Forum

"Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni stało się jednym z najczęściej omawianych globalnych wyzwań XXI wieku. Dynamika zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, szybki rozwój technologii informatycznych zmuszają nas do zwrócenia szczególnej uwagi na ten aspekt bezpieczeństwa międzynarodowego" – powiedział szef BBN minister Paweł Soloch na konferencji Strategic Cyber Forum.

Za podstawowe zadanie państwa uznał "zapewnienie bezpieczeństwa obywateli korzystających z cyberprzestrzeni, ochronę prywatności, danych osobowych, tożsamości, godności oraz mienia". "Nie można przy tym pominąć kwestii zapewnienia praw i wolności obywatelskich oraz swobody komunikowania się" – zaznaczył.

Przypomniał, że ustawa z 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stworzyła ramy instytucjonalno-prawne do budowy systemu cyberbezpieczeństwa; uregulowała obowiązki operatorów kluczowych usług – energetyki, transportu, ochrony zdrowia, bankowości, infrastruktury rynków finansowych, zaopatrzenia w wodę.

"To na tych operatorach spoczywa ogromna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa. Nie sposób wyobrazić sobie, jak katastrofalne skutki dla państwa i obywateli mógłby mieć cyberatak na te systemy informatyczne" – powiedział.

Podkreślił, że "podmioty sektora prywatnego stały się współodpowiedzialne za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP".

Zapewnił, że "konieczność dalszego budowania zdolności do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania państwa w cyberprzestrzeni dostrzega prezydent RP".

"System obrony cyberprzestrzeni wymaga skoordynowania z pozostałymi komponentami system bezpieczeństwa. Tylko całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo państwa w oparciu o zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem narodowym zapewni zdolność do szybkiej reakcji na pojawiające się nowe wyzwania i zagrożenia" – powiedział Soloch.

Według szefa BBN, podstawą tego systemu powinna być ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, która "scaliłaby dotychczas funkcjonujące odrębne systemy".

Dodał, że konieczna jest także działalność na poziomie międzynarodowym, ze względu na globalny charakter cyberprzestrzeni, a kwestie jej bezpieczeństwa powinny być traktowane jednakowo w całym regionie. Stąd – jak podkreślił – współpraca w ramach inicjatywy trójmorza, V4 i Bukaresztańskiej Dziewiątki. Zwrócił uwagę, że Polska uczestniczy w działaniach UE i NATO zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

W forum wzięli udział przedstawiciele instytucji centralnych, w tym resortów cyfryzacji i obrony, spółek skarbu państwa, firm prywatnych i międzynarodowych ośrodków zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Źródło: PAP, inf. własne