Prezydent podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

07.10.2019

Prezydent podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej

4 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Rady Ministrów, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej.

Postanowienie Prezydenta RP zostało wydane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1  oraz  art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726).

Zgodnie z postanowieniem, od 8 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w Republice Libańskiej.

Kontyngent będzie realizował zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej oraz prowadził ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

* * *

Powrót Polski do misji ONZ to jeden z priorytetów polityki bezpieczeństwa Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Już w 2015 r., podczas 70. Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Prezydent zadeklarował gotowość zwiększania przez Polskę bezpośredniego wkładu w utrzymywanie pokoju i zapewnianie bezpieczeństwa w ramach ONZ.
Udział Polski w operacji "błękitnych hełmów" w Libanie stanowi zwieńczenie podjętych z inicjatywy Prezydenta RP dwuletnich prac Ministerstwa Obrony Narodowej nad powrotem do operacji pokojowych, z których Polska wycofała się w 2009 r. Polskie zaangażowanie związane jest także z niestałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz polityką zapewniania bezpieczeństwa i wspierania sojuszników w regionie. W ostatnich latach Polska na Bliskim Wschodzie m.in. brała udział w działaniach Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim, a także wspiera armię Iraku w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.