Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z wizytą w Pałacu Prezydenckim i BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.10.2019

Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z wizytą w Pałacu Prezydenckim i BBN

Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej 8 października odwiedzili Pałac Prezydencki i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Trzon grupy stanowili żołnierze przygotowujący i uczestniczący w defiladzie, która odbyła się 15 sierpnia br. w Katowicach z okazji Święta Wojska Polskiego.

Głównym celem wizyty było zapoznanie się z rolą Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych, a także zadaniami i zasadami funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz zaznajomienie z tematyką bezpieczeństwa na poziomie państwa.

Przed pobytem w Biurze, żołnierze zwiedzili Pałac Prezydencki, poznając jego historię.

 

*   *   *

1. Warszawska Brygada Pancerna jest oddziałem z garnizonami położonymi w Warszawie, Siedlcach, Chełmie i Zamościu. 1. WBPanc działa w składzie 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w systemie obrony kraju przed zbrojną agresją, a także wystawia siły do polskich kontyngentów za granicą. Jako brygada pancerna jest przeznaczona do prowadzenia walki na lądzie z każdym przeciwnikiem, w dowolnych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy. Dyslokacja jednostki oraz macierzystej dywizji predysponuje 1. WBPanc. do ewentualnej obrony stolicy kraju przed agresją z kierunków wschodniego  i południowego; brygada może zostać użyta na terenie całego kraju, w zależności od potrzeb.

Obecnie 1. Warszawska Brygada Pancerna ma w swoim składzie w garnizonie Wesoła:

  • dowództwo i sztab;
  • 1 batalion czołgów;
  • 2 batalion czołgów;
  • batalion dowodzenia;
  • batalion logistyczny;
  • patrol saperski nr 17.

Pododdziały stacjonujące w garnizonie Siedlce:

  • dywizjon przeciwlotniczy;
  • kompania saperów;
  • kompania rozpoznawcza.

Pododdziały stacjonujące w garnizonie Chełm:

  • patrol saperski nr 35.

Od 17 września 2018 roku dowódcą 1. Warszawskiej Brygady Pancernej jest generał brygady Jan Wojno.

 

www.1bpanc.wp.mil.pl