Uroczystość 50. rocznicy śmierci gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

11.10.2019

Uroczystość 50. rocznicy śmierci gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

11 października 2019 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 50. rocznicy śmierci gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego zorganizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wieniec na grobie generała złożył płk Waldemar Kozicki z BBN.

Wiązanki złożyli także m.in. szef Urządu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasrzyk oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. W ten sposób uczczono pamięć żołnierza Legionów Polskich oraz Naczelnego Wodza Wojska Polskiego, którego zasługi przyczyniły się do odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

***

gen. broni Kazimierz Sosnkowski (ur. 19 listopada 1885 r. w Warszawie, zm. 11 października 1969 r. w Arundel, w Kanadzie) – polski dowódca wojskowy i polityk, działacz niepodległościowy, początkowo w Polskiej Partii Socjalistycznej i jej Organizacji Bojowej, założyciel Związku Walki Czynnej, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, w latach 1919–1920 wiceminister, a następnie do 1924 r. minister spraw wojskowych.  
W 1925 r. został Przedstawicielem Polski w Lidze Narodów, od 1936 r. generałem broni Wojska Polskiego, dowódcą Frontu Południowego podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. W latach 1939–1940 był następcą Prezydenta RP, ministerem bez teki w rządzie gen. Władysława Sikorskiego na emigracji, jednocześnie w latach 1939–1941 był komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej. Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych był w latach 1943–1944. Od 8 listopada 1939 r. pełnił stanowisko przewodniczącego Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju. Był także członkiem władz Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich.