Prezydent RP wręczy sztandar wojskowy 3. Regionalnej Bazie Logistycznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

12.11.2019

Prezydent RP wręczy sztandar wojskowy 3. Regionalnej Bazie Logistycznej

W sobotę, 16 listopada br. o godz. 13:30 na Placu Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego 3. Regionalnej Bazie Logistycznej.

Pierwsza Dama będzie matką chrzestną sztandaru. W czasie wydarzenia planowane jest wystąpienie Pary Prezydenckiej.

Obsługa medialna wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy. Zgłoszenia akredytacyjne, zawierające: imię i nazwisko, nazwę redakcji, PESEL, numer ważnej legitymacji prasowej i numer telefonu, prosimy przesyłać na adres: iwspsz.rzecznik@ron.mil.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada br. (czwartek) do godz. 18.00.

Wejście akredytowanych  dziennikarzy do sektora prasowego na Placu Zamku Królewskiego na Wawelu w godzinach: 12.30-13.00. Instalacja wozów transmisyjnych przed dziedzińcem (liczba miejsc ograniczona) do godz. 9.00.

Szczegółowych informacji dotyczących obsługi medialnej wydarzenia udziela rzecznik prasowy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ppłk  Marek Chmiel, tel. 603 772  504

Informacji nt. udziału Pary Prezydenckiej w wydarzeniu udziela naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej BBN, Joanna Kwaśniewska-Wróbel, tel. 721 800 986.