List Prezydenta RP z okazji 10-lecia Fundacji Republikańskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.11.2019

List Prezydenta RP z okazji 10-lecia Fundacji Republikańskiej

23 listopada br. Szef BBN minister Paweł Soloch uczestniczył w XIV Kongresie Republikańskim oraz uroczystościach 10-lecia powstania Fundacji Republikańskiej. Szef BBN odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym prezydent zapewnił o otwartości na inicjatywy fundacji, a także o gotowości do wspierania działań wzmacniających polski sektor niezależnych organizacji badawczych.

 

***

List do uczestników XIV Kongresu Republikańskiego

 

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Członkowie Zarządu i Rady Fundacji Republikańskiej!

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów XIV Kongresu Republikańskiego. Gratuluję jubileuszu dziesięciolecia powstania Fundacji Republikańskiej, która na stałe wpisała się w krajobraz polskich ośrodków analitycznych i organizacji eksperckich w Polsce. Sektora, którego rola w polskim życiu publicznym – wierzę w to głęboko – będzie stale rosła. Niezależne instytucje analityczne istnieją w Polsce od niespełna 30 lat, ale należy pamiętać, że także przed upadkiem komunizmu w środowiskach opozycyjnych działały podziemne think tanki, które stawiały sobie za cel wypracowanie jak najlepszych rozwiązań ustrojowych i planów rozwoju Polski.

Dziś niezależne ośrodki analityczne są często wzorem dobrej organizacji, profesjonalizmu oraz zaangażowania ich kadr. Nie inaczej jest w przypadku Fundacji Republikańskiej, której działalność dostarcza wielu istotnych informacji i jest cennym wkładem w debatę nad kształtem i przyszłością Rzeczypospolitej. Są Państwo aktywnymi uczestnikami krajowych debat publicznych, wpływając na postawy społeczne i polityczne decyzje. Na mapie polskich ośrodków badawczych Fundacja Republikańska wyróżnia się w sposób szczególny. Nie tylko dynamiką oraz innowacyjnością działań, ale przede wszystkim charakterem swojej misji. Służą Państwo ekspercką wiedzą dotyczącą praktycznie wszystkich sfer funkcjonowania państwa. Jednym z wielu tego przykładów był Państwa udział w przygotowaniach do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie w 2016 roku, a także w realizacji podjętych na nim zobowiązań.

W swojej działalności wykazują się Państwo szczególną determinacją w promowaniu wyznawanych wartości republikańskich. Zawierają się one w idei służby pro publico bono, zabieganiu o szeroką podmiotowość państwa i poszanowaniu chrześcijańskiej koncepcji człowieka. Te właśnie wartości zawarli Państwo przed dziesięciu laty w swoim manifeście i to one do dziś stanowią fundament funkcjonowania Fundacji Republikańskiej. Przez ostatnią dekadę, na równi z dostarczaniem wiedzy eksperckiej, kształtowali Państwo także postawy obywatelskie, w imię pracy na rzecz dobra wspólnego podejmując dialog z odmiennymi światopoglądowo środowiskami. Często były to działania głośne i realizowane z rozmachem jak Kongresy Republikańskie czy kolejne wydania kwartalnika Rzeczy Wspólne, kształtującego myślenie szerokiego grona czytelników z różnych środowisk. Często była to także mniej widoczna – ale zawsze równie cenna – praca u podstaw – opracowywanie ekspertyz, organizacja debat, a także działania edukacyjne prowadzone wśród ludzi młodych.

Za Państwa dotychczasową aktywność chcę dziś bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu mijającej dekady swoim zaangażowaniem pomagali budować sprawne państwo oraz społeczeństwo obywatelskie. Coraz większa złożoność życia społecznego i procesów geopolitycznych wymaga rzetelnej wiedzy i pogłębionej dyskusji. Jestem przekonany, że rola Fundacji Republikańskiej i innych niezależnych ośrodków analitycznych będzie stale rosła. Zapewniam o mojej otwartości na wszelkie Państwa inicjatywy, a także o mojej gotowości do wspierania działań budujących i wzmacniających polski sektor niezależnych organizacji badawczych. Raz jeszcze gratuluję Państwu jubileuszu dziesięciolecia istnienia Fundacji Republikańskiej i życzę owocnych obrad podczas XIV Kongresu Republikańskiego.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda