Sztandar 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich przekazany Muzeum WP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

29.11.2019

Sztandar 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich przekazany Muzeum WP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wziął udział w uroczystym przekazaniu do Muzeum Wojska Polskiego sztandaru wojskowego 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich – oddziału kawaleryjskiego WP. – To ważna chwila w tradycji polskiego oręża – podkreślił Andrzej Duda.

4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich stacjonował w garnizonie Wilno. Wsławił się bohaterstwem w wojnie z bolszewikami, a potem w wojnie obronnej. Był to jedyny pułk ułański w II RP o tak brzmiącej nazwie, nawiązującej do dziewiętnastowiecznej tradycji. Jednym z oficerów pułku był por. Zygmunt Szendzielarz, późniejszy „Łupaszka”. Całe wystąpienie>

Sztandar, ufundowany przez mieszkańców miejscowości Ejszyszki ziemi lidzkiej i społeczeństwo ziemi mińskiej w 1920 r. w czasie działań wojennych, wręczył pułkowi 19 kwietnia 1922 r. w Wilnie Marszałek Józefa Piłsudskiego.

Odnaleziony po 80. latach sztandar jest dziś mocno zniszczony – ma duże ubytki tkaniny i haftów i wymaga gruntownej konserwacji. Próbki tkaniny wysłane zostały do badania mikrobiologicznego, które oceni rzeczywisty stan zachowania i wytyczy drogę działań konserwatorskich. 

Żródło: prezydent.pl