ZAPOWIEDŹ: Prezydent RP weźmie udział w przekazaniu Wojskom Specjalnym śmigłowców Black Hawk - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

19.12.2019

ZAPOWIEDŹ: Prezydent RP weźmie udział w przekazaniu Wojskom Specjalnym śmigłowców Black Hawk

20 grudnia br. (piątek) o godz. 11.30 w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego, Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, weźmie udział w ceremonii przekazania Wojskom Specjalnym czterech śmigłowców Sikorsky S-70i.

Podczas wydarzenia planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, przyjmuje oficer prasowy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego za pośrednictwem poczty elektronicznej: 1bltr.rzecznik@ron.mil.pl do 19 grudnia br. (czwartek) do godz. 15.00.

Akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o  przybycie  do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c) w godz.: 10.00-10.30. Zbiórka przedstawicieli mediów odbędzie się przy bramie wjazdowej do bazy. Dziennikarze i fotoreporterzy zostaną przetransportowani do miejsca wydarzenia pojazdem wojskowym.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.00. Wjazd na teren bazy tylko dla wozów nadawczych.  Szczegółowych informacji dotyczących udziału mediów w wydarzeniu udziela por. Agnieszka Chojecka, tel. 519 038 850 oraz płk Piotr Walatek, Centrum Operacyjne MON, tel. 727 041 479. 

Informacji nt. udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Joanna Kwaśniewska-Wróbel, BBN, tel. 721 800 986.