Szef BBN o roku 2019: wzmocnienie relacji z USA, powrót do misji ONZ oraz modernizacja armii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

31.12.2019

Szef BBN o roku 2019: wzmocnienie relacji z USA, powrót do misji ONZ oraz modernizacja armii

Zacieśnienie relacji polsko-amerykańskich, powrót do misji ONZ, przeprowadzone po raz pierwszy od lat ćwiczenie Kraj oraz modernizacja techniczna sił zbrojnych to najważniejsze wydarzenia mijającego roku, na które wskazał szef BBN Paweł Soloch.

"Wzmocnienie relacji polsko-amerykańskich to konsekwencja pewnej stałej linii przyjętej na początku prezydentury Andrzeja Dudy" – powiedział P. Soloch, odwołując się do „bardzo sprawnie przeprowadzonej implementacji postanowień szczytu NATO z 2016 r. w tym rozlokowania wojsk sojuszniczych w Polsce".

Podkreślił "naturalną sympatię i dobrą chemię, jaka się wytworzyła między oboma prezydentami – Donaldem Trumpem i Andrzejem Dudą, która zaowocowała dwiema umowami i deklaracjami trwałej amerykańskiej obecności na terenie Polski oraz zwiększenia tej obecności".

"Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i ich korzystne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa Polski i regionu, ale całej Europy trzeba widzieć także w szerszym kontekście innych inicjatyw, w które był zaangażowany prezydent" – powiedział P. Soloch. Wymienił inicjatywę Trójmorza, relacje w ramach bukaresztańskiej dziewiątki – państw wschodnich obrzeży NATO, stosunki ze Szwecją i Finlandią - państwami nienależącymi do NATO, ale "często zaangażowanymi od strony formalno-technicznej w działania NATO".

Dodał, że "inicjatywy dotyczące polityki wschodniej, pewne ocieplenie w relacjach z Białorusią oraz constans w relacjach z Ukrainą mimo zmiany rządu, zgoda na wznowienie ekshumacji Polaków pomordowanych na terenie Ukrainy także budują obraz Polski w oczach Stanów Zjednoczonych". "Polska jest dla USA intersującym i wiarygodnym partnerem podejmującym także inicjatywy regionalne" - dodał.

Według szefa BBN, "Stany Zjednoczone angażując się w Polsce, angażują się w sprawy europejskie, wbrew tezom o amerykańskim izolacjonizmie".

Jako przykład amerykańskiego zaangażowania i demonstracje zdolności obronnych uznał zaplanowane na wiosnę przyszłego roku ćwiczenie Defender-Europe 2020, w ramach którego 20 tys. amerykańskich żołnierzy przećwiczy przerzut na Stary Kontynent, a później rozjedzie się na poligony.

Do osiągnięć mijającego roku zaliczył też "wszystkie decyzje związane z modernizacją sił zbrojnych". "Najbardziej medialny, ale i obiektywnie istotny fakt to decyzja o zakupie samolotów F-35. Prezydent oczekuje nie tylko zakupu samolotów, ale również całej towarzyszącej im infrastruktury, ponieważ wiemy, że ten samolot jest latającym superkomputerem, a jego efektywność wynika ze współdziałania z innymi systemami, także naziemnymi" – zaznaczył P. Soloch.

Zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych w roku 2020 budżet obronny ma wzrosnąć o kolejne 0,1 proc. powyżej 2 proc. PKB.

Nawiązał też do ćwiczenia Kraj 2019, w którym wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz, z prezydentem i premierem. "Po raz pierwszy od kilkunastu lat prezydent doprowadził do przeprowadzenia ćwiczeń, w których uczestniczyli realni decydenci – oprócz prezydenta premier, ministrowie; ci, którzy w sytuacji kryzysowej lub w razie zagrożenia kraju będą podejmowali decyzje" – powiedział P. Soloch.

"Oczekujemy wyciągnięcia konkretnych wniosków, które być może w drugim półroczu nadchodzącego roku przełożą się również na konkretne inicjatywy dotyczące pewnych regulacji prawnych" – dodał. Wyjaśnił, że ma na myśli przepisy o obronie cywilnej i ochronie ludności oraz zorganizowaniu w wielkich miastach struktur, które wypełniałyby podobne zadania jak w małych miejscowościach ochotnicze straże pożarnych.

Za ważne wydarzenie uznał powrót Polski do misji wojskowych ONZ. Dodał, że solidarność i zaangażowanie w międzynarodowe działania były "od początku prezydentury Andrzeja Dudy jednym z motywów przewodnich”. Według P. Solocha powrót Polski do misji UNIFIL na granicy Libanu z Izraelem "został z satysfakcją przyjęty przez społeczność międzynarodowa”. "To jeszcze jeden dowód, że zarzut iż jesteśmy egoistami, którzy myślą tylko o swoim własnym bezpieczeństwie i wschodnim wymiarze, jest nieprawdziwy" – dodał. Przypomniał także udział w natowskich misjach w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie.

"To dosyć duże przedsięwzięcie, liczny kontyngent i zademonstrowanie, że na miarę naszych możliwości uczestniczymy w działaniach, które maja budować międzynarodową solidarność". Według szefa BBN, "nieprzypadkowo również pod koniec roku prezydent złożył wizytę w polskim kontyngencie wojskowym unijnej misji Sophia. To – dodał – dowód że "rozumiemy wrażliwość państw, które mogą mieć inną perspektywę niż my".

"Międzynarodowym sukcesem było uzyskanie przez Polskę ogromną większością głosów niestałego członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-19. Zgrabną klamrą były spotkania z tymi, którzy przyjdą po nas, w tym z Kersti Kaljulaid, prezydent Estonii, która zastąpi Polskę w Radzie Bezpieczeństwa" – podsumował P. Soloch.

Źródło: PAP