Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

06.02.2020

Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP

11 lutego br., z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim, serdecznie zapraszamy na odbywający się w Gdyni Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP. Wydarzenie organizowane przez Akademię Marynarki Wojennej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego obywa się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

***

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO RP

11 lutego 2020 r.
Godz. 8:00-17:00
Hotel Courtyard Gdynia by Marriott, Gdynia

 

***

ORGANIZATORZY

Biuro Bezpieczeństwa Narodwego
Akademia Marynarki Wojennej

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 

***

ZAGADNIENIA

 

 1. Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski:
 • Dostęp do morza w kontekście polityczno-militarnym (w tym zmiany terytorialne);
 • Wykorzystane i utracone szanse w obszarze gospodarki morskiej;
 • Konsekwencje społeczno-kulturowe nadmorskiego położenia Polski;
 1. Analiza bieżącego stanu bezpieczeństwa morskiego państwa:
 • Czy Polsce potrzebna jest Strategia Bezpieczeństwa Morskiego?
 • Polityka morska RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) – dokument żywy, czy martwy?
 • Regiony nadmorskie w UE stanowią około 40 % jej PKB i ludności – zrównoważone wykorzystanie Morza Bałtyckiego.
 1. Niezbędne kierunki dalszego rozwoju:
 • Rozwój zdolności operacyjnych Sił Morskich, a w tym udział Marynarki Wojennej w Połączonej Operacji Obronnej;
 • Najważniejsze kierunki rozwoju gospodarczego na morzu: wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;
 • Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach, poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego oraz turystyka morska i przybrzeżna.

 

***

PROGRAM

 

Rejestracja uczestników

08.00-08.50

Powitanie uczestników

09.00-09.15

Sesja wprowadzająca: Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski

09.15-10.45

Sesja I: Znaczenie gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju kraju

11.00-12.30

Sesja II: Marynarka Wojenna RP – katalog zadań i możliwości wykorzystania nie tylko w czasie wojny

12.45-14.15

Sesja III: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie

14.45-16.00

Podsumowanie i zakończenie Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP

16.00-16.15

 

***

KOMITET HONOROWY

 

Minister Obrony Narodowej Mariusz BŁASZCZAK

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek GRÓBARCZYK

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł SOLOCH

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generał Rajmund T. ANDRZEJCZAK

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Generał Jarosław MIKA

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

 

***