Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

12.02.2020

Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP

11 lutego br. w Gdyni, z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim, odbył się pierwszy Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP. Wydarzenie – objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy – współorganizowane zostało przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Akademię Marynarki Wojennej.

Była to pierwsza tak szeroko zakrojona debata w Polsce, z udziałem ekspertów oraz przedstawiciel administracji państwowej, poświęcona wszystkim wymiarom funkcjonowania Polski, jako państwa morskiego - w tym polityczno-militarnym, gospodarczym i społeczno kulturowym. Planowne jest wydanie materiałów pokonferencyjnych.

***

Podczs Kongresu odbyły się następujące wystąpienia:

 

Sesja wprowadzająca: Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski

 • Nadmorskie położenie wczoraj, dziś i jutro – szanse i zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i przestrzeni społeczno-kulturowej - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł SOLOCH
 • Rola i zadania marynarek wojennych w oparciu o narodowe dokumenty strategiczne - Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT
 • Wystąpienie Podsekretarza Stanu w MON, Pawła Woźnego
 • Wystąpienie Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ, Grzegorza Witkowskiego

Sesja I: Znaczenie gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju kraju

 • Moderator: prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ (Uniwersytet Gdański)
 • Wkład gospodarki morskiej w budowanie potencjału państwa na przestrzeni ostatniego stulecia - Kierownik Katedry Nawigacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam WEINTRIT
 • Bezpieczeństwo Portu Gdynia w dobie inwestycji infrastrukturalnych - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Michał ŚWIECZKOWSKI
 • Transfer technologii w głównych programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP – szanse i wyzwania - Pełnomocnik Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ds. Stoczniowych, Wiceprezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. Cezary CIERZAN
 • Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego warunkujące konieczność użycia Sił Morskich RP - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. Jacek BEŁDOWSKI prof. IO PAN
 • Morskie farmy wiatrowe jaki nowy element sektora morskiej gospodarki w Polsce Prezes Zarządu PGE Baltica Monika MORAWIECKA

Sesja II: Marynarka Wojenna RP – katalog zadań i możliwości wykorzystania nie tylko w czasie wojny

 • Moderator: komandor dr hab. Bartłomiej PĄCZEK (Akademia Marynarki Wojennej)
 • Zmiany w podejściu do roli i zadań stawianych przed marynarką wojenną – przesłanki i konsekwencje - Akademia Marynarki Wojennej wiceadmirał rez. dr hab. Stanisław ZARYCHTA
 • Współczesne podejście do funkcji MW RP: znaczenie polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, militarne, policyjne i społeczne - Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej, Szef Zarządu Morskiego IMW kontradmirał Krzysztof ZDONEK
 • Rozwój zdolności operacyjnych Sił Morskich, a w tym udział Marynarki Wojennej RP w obronie kraju - Szef Oddziału Planowania Operacji Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego komandor Piotr SMELA
 • Perspektywy odbudowy/rozwoju MW RP – potrzeby legislacyjne, materialne i psychologiczno-społeczne, Akademia Marynarki Wojennej, komandor rez. prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI
 • „Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP” planem zagospodarowania przestrzeni polskiej wolności morskiej, Przewodniczący Rady Budowy Okrętów, komandor por. rez. Maciej JANIAK

Sesja III: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie

 • Moderator: kontradmirał SG rez. Piotr STOCKI
 • Administracja morska w terenie - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej mgr inż. Wiesław PIOTRZKOWSKI
 • Rola Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej – zadania, perspektywy rozwoju, kooperacja z innymi podmiotami, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej komandor SG Andrzej PROKOPSKI
 • SAR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – zadania, problemy, współdziałanie, Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Maciej ZAWADZKI
 • Policja Wodna – historia, siły i środki, zadania oraz kierunki rozwoju, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektor dr Krzysztof KOZELAN

***

 

ZOBACZ TAKŻE: