Spotkanie z gen. Johnem Craddockiem - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie z gen. Johnem Craddockiem

16 lutego 2007 r. Szef BBN min. Władysław Stasiak oraz jego Zastępca gen. bryg. Roman Polko wzięli udział w spotkaniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z Naczelnym Dowódcą Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SACEUR), generałem Johnem Craddockiem.

 

Podczas spotkania Prezydent RP przedstawił główne cele polityki bezpieczeństwa Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Lech Kaczyński podkreślił, iż zaangażowanie naszego kraju w działania operacyjne NATO jest wyrazem solidarności międzynarodowej Polski.

 

Generał Craddock wyraził wdzięczność, w imieniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, za zdecydowane i silne zaangażowanie Polski w operacjach NATO. Zwrócił uwagę, iż Polska tworzy obecnie taki model zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego, który może być wzorem dla innych państw regionu i świata.