Szef BBN w Wyższej Szkole Oficerskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN w Wyższej Szkole Oficerskiej

Szef BBN min. Władysław Stasiak oraz jego Zastępca gen. bryg. Roman Polko odwiedzili Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Podczas wizytacji minister Stasiak i gen. Polko zapoznali się ze strukturą, programem kształcenia oraz zasadniczymi sferami działalności naukowej i dydaktycznej uczelni.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych powstała 1 października 2002 w wyniku połączenia trzech uczelni wojskowych: WSO im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, WSO im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i WSO im. gen. Józefa Bema w Toruniu.

WSOWLąd, ze względu na charakter nauki i osiągnięcia jej absolwentów, przez wielu nazywana jest "Szkołą Generałów". Absolwenci szkoły mianowani są na stopień podporucznika i kierowani do dalszej służby w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódców plutonów, m.in. do tak elitarnych jednostek, jak: GROM, Formoza, 6. Brygada Desantowo - Szturmowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej czy 1. Pułk Specjalny Komandosów. Najlepsi mają możliwość pełnienia służby w misjach pokojowych w ramach ONZ oraz pracy w strukturach NATO.