Orzeł dla ks. Wacława Karłowicza - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Orzeł dla ks. Wacława Karłowicza

W uznaniu wieloletniej działalności patriotycznej i niepodległościowej oraz w podziękowaniu za heroiczną postawę w czasach Powstania Warszawskiego Szef BBN min. Władysław Stasiak uhonorował księdza prałata Wacława Karłowicza statuetką Orła. W imieniu Szefa BBN statuetkę wręczył Łukasz Kudlicki podczas lekcji historycznej w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

Okazją odznaczenia ks. W. Karłowicza była przypadająca w tym roku 100. rocznica jego urodzin i 75 rocznica święceń kapłańskich. Bezpośrednią okazją stała się przypadająca 25 lutego 2007 r. 176. rocznica bitwy grochowskiej. Ks. Prałat W. Karłowicz kilkadziesiąt lat działał na rzecz upamiętnienia miejsca tej bitwy w Olszynce Grochowskiej.

Ksiądz Karłowicz, ps. Andrzej Bobola, to ostatni żyjący kapelan Powstania Warszawskiego. Swoją posługę duszpasterską sprawował w batalionie Armii Krajowej „Gustaw-Antoni” m.in. podczas walk na Starym Mieście. To tu współorganizował szpital powstańczy w budynkach przykościelnych przy ul. Długiej. Do legendy przeszła jego heroiczna postawa, kiedy spomiędzy walących się murów Katedry pw. Św. Jana wyniósł i uratował XVI-wieczny Krucyfiks z Kaplicy Baryczków.

Po wojnie nadal prowadził działalność niepodległościową. Organizował nabożeństwa patriotyczne, odprawiane w rocznice powstań i święta narodowe. W latach 70. powołał konspiracyjny Komitet Katyński, który na Cmentarzu Powązkowskim postawił pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający prawdę o sowieckiej zbrodni.

Zasługi ks. Karłowicza to również utrwalenie pamięci o bohaterach Powstania Styczniowego z Romualdem Trauguttem na czele, straconych na stokach cytadeli warszawskiej 5 sierpnia 1864 r. i ustawienie pamiątkowego krzyża w miejscu ich egzekucji.

Ks. Wacław Karłowicz jest Honorowym Obywatelem M. St. Warszawy, posiada honorowy tytuł szambelana papieskiego.