Narada Prezydenta z Premierem oraz szefami MSWiA i MON - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

29.04.2020

Narada Prezydenta z Premierem oraz szefami MSWiA i MON

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także szefów KPRM i BBN, podczas którego podjęto decyzję o uruchomieniu procesu zatwierdzania i publikacji nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy projekt Strategii został w ostatnich tygodniach poddany przeglądowi pod kątem uwzględnienia wniosków z obecnego kryzysu epidemicznego.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP jest najważniejszym dokumentem w państwie, dotyczącym bezpieczeństwa i obronności, przygotowanym we współpracy Rady Ministrów oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego i zatwierdzanym przez Prezydenta RP.