Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.05.2020

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

12 maja 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w drodze postanowienia, zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego.

Z dniem zatwierdzenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP traci moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 5 listopada 2014 r.

 

POBIERZ STRATEGIĘ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ