Święto Służby Ochrony Państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

12.06.2020

Święto Służby Ochrony Państwa

12 czerwca w Belwederze odbyły się obchody Święta Służby Ochrony Państwa. List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników uroczystości, odczytał zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała.

 

 

Szanowny Panie Komendancie!

Panie i Panowie – Szanowni Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Ochrony Państwa!

Szanowni Zgromadzeni!

 

Z okazji święta Służby Ochrony Państwa składam gratulacje oraz najlepsze życzenia wszystkim, którzy swoją sumienną służbą i pełną zaangażowania pracą, wytrwałością i nieustannym samodoskonaleniem przysparzają tej formacji prestiżu i nowych sukcesów. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania za trud, dzięki któremu kluczowe organy i instytucje Rzeczypospolitej funkcjonują bezpiecznie, stabilnie i bez zakłóceń. W imieniu własnym i mojej Małżonki dziękuję szczególnie serdecznie tym z Państwa, z którymi współpracujemy na co dzień. Państwa profesjonalizm to nieocenione wsparcie, ale też inspiracja i źródło dumy dla każdego, kto reprezentując nasze państwo, ma świadomość, że zawsze może polegać na Państwa umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu.

 

Stawiane przed Państwem zadania są niełatwe, czasem żmudne, a często również niebezpieczne. Wymagają znakomitego wyszkolenia i zdolności do najwyższych poświęceń. Jednak sens tego trudu zawiera się w nazwie Służba Ochrony Państwa. Stoją Państwo na straży wielkiego, wspólnego dobra, jakim jest nasze niepodległe, sprawne i silne państwo. O nadrzędnej wartości tego dobra przekonała nas historia Polski ostatnich wieków. Nawiązując do niej warto przypomnieć, że tradycje Służby Ochrony Państwa sięgają okresu po zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. To wtedy, 12 czerwca 1924 roku, utworzono Brygadę Ochronną odpowiedzialną za bezpieczeństwo głowy państwa. Trzeba też podkreślić, że SOP jest spadkobiercą tradycji Oddziału Dyspozycyjnego ,,B’’ Kedywu Okręgu Warszawa AK – zwanego również Kolegium „B” – dowodzonego przez porucznika Ludwika Witkowskiego ps. „Kosa”. Realizując swoje odpowiedzialne zadania wielu żołnierzy tego oddziału poniosło ofiarę życia. O tym, że to najwyższe zagrożenie jest wpisane w charakter Państwa służby
również obecnie, przypomniała katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem. Tak dzisiaj, w ten świąteczny dzień, jak i przy każdej uroczystości upamiętniającej tę tragedię, najwyższy hołd odbiera dziewięcioro funkcjonariuszy BOR, którzy znaleźli się wtedy na liście ofiar. Cześć ich pamięci!
Chylę czoła przed wszystkimi funkcjonariuszami BOR i SOP, którzy odnieśli na służbie rany i doznali uszczerbku na zdrowiu. Gorąco dziękuję tym z Państwa, którzy pełnią swoje obowiązki również poza granicami Polski.

 

Trwający stan epidemii to dla Państwa dodatkowe wyzwania. To czas niepewności, wzmożonej ostrożności, zmodyfikowanych procedur. Także w przypadku tego zagrożenia stoją Państwo na pierwszej linii obrony. Dlatego w tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się
regulacje pozwalające m.in. na pogodzenie służby z opieką nad dziećmi – dzięki zasiłkom stanowiącym dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy. Pragnę też wspomnieć, że Służba Ochrony Państwa została objęta „Programem Modernizacji Służb Mundurowych”. W roku 2016, współpracując z ówczesnym Ministrem Spraw Wewnętrznych, Panem Mariuszem Błaszczakiem, mogłem zapowiedzieć, że ten Program będzie realizowany, że służby mundurowe otrzymają odpowiednie środki na nowoczesny sprzęt, inwestycje czy podwyżki. Cieszę się, że obecny Minister Spraw Wewnętrznych, Pan Mariusz Kamiński, kontynuuje realizację tego planu oraz że budżet SOP jest systematycznie zwiększany. Na rok 2020 przewidziano środki w kwocie ponad 338 mln złotych. Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mogę zapewnić
o moim stałym poparciu dla wszelkich inicjatyw służących modernizacji i podnoszeniu standardów funkcjonowania SOP. A także dla działań mających na celu sukcesywne zwiększanie mnożników wielokrotności kwoty bazowej wynagrodzeń.

 

Tegoroczne Święto SOP to ważny dzień dla tych z Państwa, którzy zostaną dzisiaj mianowani na wyższe stopnie służbowe, w tym szczególnie dla funkcjonariuszy promowanych na pierwszy stopień oficerski. Serdecznie gratuluję tych wyróżnień i życzę kolejnych sukcesów zawodowych w służbie i pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Winszuję także funkcjonariuszom, którzy otrzymali dziś odznaczenie Gwiazda Iraku, przyznawane za nienaganną służbę w związku z działalnością polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa. Te awanse i odznaczenia są wyrazem wdzięczności całej naszej wspólnoty obywatelskiej. To dowód uznania dla Państwa wysokich umiejętności, odwagi i siły charakteru.

 

Życzę Państwu bezpiecznej i spokojnej służby, satysfakcji z pracy, dumy z przynależności do elitarnej formacji, jaką jest Służba Ochrony Państwa, oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Proszę również o przekazanie najlepszych życzeń i serdecznych pozdrowień Państwa
najbliższym. Niech w Państwa domach zawsze gości rodzinna harmonia, szczęście, zdrowie i dostatek. Wszystkiego dobrego!