Prezydent wręczył awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.06.2020

Prezydent wręczył awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

Prezydent Andrzej Duda wręczył w poniedziałek awanse generalskie zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP generałowi dyw. Krzysztofowi Królowi oraz płk. Jarosławowi Stockiemu - szefowi Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

K. Król został awansowany na generała broni, J. Stocki otrzymał stopień generała brygady.

"Wręczamy dziś nominację generalską dla pana generała Krzysztofa Króla, któremu powierzamy w tym samym momencie niezwykle ważne zadanie reprezentowania nas, kandydowanie na szefa sztabu Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum, jednego z najważniejszych dowództw NATO-wskich jakie są, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu, za siły szybkiego reagowania w VJTF oraz za siły wysuniętej obecności, dowództwa odpowiedzialnego również za operację w Afganistanie" - podkreślił prezydent podczas uroczystości w 4 Pułku Chemicznym w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie).

Jak dodał, nie ma wątpliwości, że jego doświadczenie m.in. współpracy z żołnierzami państw sojuszniczych go premiuje. "Gratuluję tej nominacji i nie mam żadnej wątpliwości, że pan generał sprosta termu ważnemu zadaniu" - powiedział prezydent. dziękował też gen. Królowi za dotychczasową służbę.

Prezydent, mówiąc o płk Jarosławie Stockim, podkreślał, że nominacja dla niego to wyraz wdzięczności za dotychczasową służbę dla ojczyzny. "To wyraz wdzięczności dla pana, w jaki sposób prowadzi pan sprawy w tej chwili wojsk chemicznych i sprawy związane z obroną przed bronią masowego rażenia. Ale to także wyraz podziękowania za służbę jaką pańscy żołnierze, żołnierze wojsk chemicznych teraz wykonali, podczas pandemii koronawirusa" - podkreślił A. Duda.

Zaznaczył, że żołnierze ci byli wszędzie tam, gdzie byli potrzebni, a tam, gdzie było konieczne natychmiastowe odkażanie - byli natychmiast gotowi do służby, także w domach pomocy społecznej, gdzie sytuacja była bardzo trudna i nie zawiedli oraz pokazali, że są przygotowani na groźne i niespodziewane wyzwanie.

* * *

Gen. K. Król jest zastępcą szefa SGWP od 2018 r., w tym samym roku odebrał nominację na stopień generała dywizji. Pierwszy generalski stopień - generała brygady - otrzymał w marcu 2016; były to pierwsze nominacje generalskie prezydenta A. Dudy. Od stycznia 2016 r. był zastępcą dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

J. Stocki objął stanowisko szefa zarządu wojsk obrony przed bronią masowego rażenia w listopadzie 2016 r. To jeden z rodzajów wojsk, które zaangażowały się w przeciwdziałanie pandemii koronawirusa. Wojska chemiczne przeprowadziły wiele akcji odkażania m.in. pomieszczeń w domach pomocy społecznej, szpitalach, szkołach, budynkach administracji państwowej. Do współpracy z cywilną służbą zdrowia włączyły się też wojskowe laboratoria.

Polskie wojska chemiczne wchodzą w skład sił odpowiedzi NATO (NRF), z których są wydzielane siły bardzo wysokiej gotowości - VJTF - zwane szpicą. W tym roku Polska dowodzi kolejną zmianą tej szpicy..

Źródło: PAP