Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 2015-2020 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

10.07.2020

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 2015-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z aktywności Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wpisujących się w politykę bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w czasie kadencji w latach 2015-2020.

 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 2015-2020

 

 

Wstęp Szefa BBN ministra Pawła Solocha

Przekazuję państwu sprawozdanie z aktywności Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wpisujących się w politykę bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w czasie kadencji w latach 2015-2020.

Sumę tej polityki stanowi zatwierdzona 12 maja 2020 r. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, do której na polecenie Prezydenta rekomendacje przygotowało BBN. Dotychczasowe działania Prezydenta obejmowały każdy z czterech wskazanych w tym dokumencie filarów: (I) bezpieczeństwa państwa i obywateli, (II) miejsca Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, (III) tożsamości i dziedzictwa narodowego oraz (IV) rozwoju społecznego i gospodarczego, wraz z ochroną środowiska. Biuro – zgodnie z kompetencjami – realizowało działania przede wszystkich w odniesieniu do dwóch pierwszych filarów – kwestii zarządzania bezpieczeństwem narodowym, wzmacniania Sił Zbrojnych RP, budowania odporności państwa i cyberbezpieczeństwa, a także realizacji celów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, współpracy bilateralnej, regionalnej oraz w wymiarze globalnym. To w głównej mierze tych obszarów dotyczy niniejsza publikacja.

Należy także zaznaczyć, że skuteczna realizacja przez Prezydenta Andrzeja Dudę polityki bezpieczeństwa, była możliwa m.in. dzięki wypracowaniu skutecznych mechanizmów współpracy z rządem – koniecznych w polskich uwarunkowaniach ustrojowych i rozdziale władzy wykonawczej.

W wymiarze systemowym, efektem tego była realizacja prezydenckiej idei związanej z budowaniem silnego państwa oraz zdolności instytucji i obywateli do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Z inicjatywy Prezydenta przeprowadzono pierwsze od 15 lat ćwiczenia systemu obronnego KRAJ, uruchomiono prace nad ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Powołano także Wojska Obrony Terytorialnej, pełniące dziś istotną rolę w systemie zarządzania kryzysowego. Wypracowane dotychczas mechanizmy współpracy zadecydowały o powodzeniu działań w walce z epidemią COVID-19. Dzięki szybkości podejmowania decyzji, koordynacji i kompleksowemu podejściu do zagrożenia uniknęliśmy kryzysu, który był rzeczywistością wielu rozwiniętych państw.

W odniesieniu do Sił Zbrojnych RP punktem ciężkości była inicjatywa Prezydenta dotycząca zwiększenia nakładów obronnych, co uwolniło potencjał wzrostu liczebności armii oraz przyspieszenia procesu modernizacji technicznej. W wymiarze organizacyjnym kluczowa była opracowana z Ministerstwem Obrony Narodowej reforma systemu kierowania i dowodzenia, przywracająca jednoosobowe dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP oraz usprawniająca rozwiązania dotyczące kierowania obroną państwa w czasie wojny. 

Skuteczna koordynacja działań na poziomie państwa stała także za sukcesem Szczytu NATO w Warszawie, którego efektem było ustanowienie obecności sił sojuszniczych w Polsce oraz zacieśnieniem sojuszniczych więzów ze Stanami Zjednoczonymi, co zaowocowało deklaracjami o współpracy obronnej przyjętymi przez prezydentów A. Dudę i D. Trumpa. Podobnie rzecz miała się z udziałem Polski w rozwijaniu europejskiej polityki obronnej, budowaniu formatów regionalnej współpracy czy powrocie, po dekadzie nieobecności, do udziału w operacjach pokojowych ONZ

Siłą rzeczy w niniejszym sprawozdaniu nie można przedstawić pełnego spektrum działań podejmowanych przez Prezydenta oraz BBN. Niektóre, z uwagi na delikatną naturę spraw bezpieczeństwa narodowego, muszą pozostać niejawnymi. Jednak w moim przekonaniu już zaproponowany przegląd pokazuje, że po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy Polska – mimo funkcjonowania w burzliwych czasach i niestabilnym otoczeniu – jest państwem bezpieczniejszym, powiązanym sojuszami, o silniejszej armii, z lepiej przygotowanym i sprawdzonym systemem zarządzania bezpieczeństwem.